Slovensko v prosperite zaostáva za priemerom EÚ

Slovensko v prosperite výrazne zaostáva za priemerom krajín EÚ, čo preukázal aj Index prosperity 2020, ktorý má slúžiť ako nástroj umožňujúci občanom, vláde, štátnym orgánom a samospráve lepšie pochopiť, čo v ich krajine funguje a čo nie a motivovať ich k ďalšiemu rozvoju. Slovensko získalo 69,6 bodu zo 100 bodov. Priemer krajín EÚ je pritom … Pokračovať

Rast ekonomiky vo výrobnom sektore spomalil, najviac to pocítime na prelome rokov

Ekonomika vo výrobe a v službách v rámci eurozóny rastie pomalšie. Hovorí o tom aj indikátor PMI index, ktorý je ukazovateľom ekonomického sentimentu súkromného sektora (Index nákupných manažérov eurozóny). Hodnota nad 50 reprezentuje rast súkromného sektora eurozóny a ten bol zaznamenaný v prvej polovici roka, no po júlovom rekordnom výsledku sa začal zmierňovať. V septembri ďalej zosilňovali … Pokračovať

Podiel Slovákov odchádzajúcich študovať do zahraničia stále rastie

Slovensko je v rámci členských štátov OECD na druhom mieste v percentuálnom podiele študentov, ktorí opúšťajú rodnú krajinu a volia si štúdium v zahraničí. Vyplýva to z posledných zverejnených dát Education at a Glance. Tento trend u nás pretrváva už niekoľko rokov po sebe, pričom podiel vysokoškolákov smerujúcich na univerzitu v inej krajine kontinuálne rastie … Pokračovať

Rozvoj slovenského agrosektora brzdí nedostatok ľudí

Už viac ako dvadsať rokov je 12. august medzinárodným dňom mládeže, nad ktorým berie záštitu OSN. Tento rok sa tematicky zameriava na oblasť potravinárstva. Potravinárstvo a poľnohospodárstvo, ich rozvoj a práca v ňom sú témy, ktoré trápia aj našu krajinu. Náš agrosektor je najviac prestarnutý segment slovenskej ekonomiky. Slovensko už roky vníma nezáujem mladých ľudí o … Pokračovať

Slovenský priemysel ničia vysoké ceny za elektrinu

Tie sú v porovnaní so zahraničnou konkurenciou neporovnateľne vyššie. Priemyselní odberatelia u nás za elektrinu platia oveľa viac ako podniky v susedných štátoch – Rakúsku, Česku, Maďarsku či Poľsku. V porovnaní s nimi koncovú cenu u nás dvíhajú najmä vyššie dane a poplatky. V stave, kedy sú ceny energií ako jedného zo základných vstupov v priemysle o desiatky percent vyššie v porovnaní s inými štátmi, … Pokračovať

O patentoch na vynálezy rozhodujú Slováci pridlho

Viac ako tri roky trvá slovenským úradníkom, kým rozhodnú o tom, či vynálezu alebo inovácii udelia patent. Pre porovnanie, v susednom Rakúsku je to menej ako rok a Maďari rozhodnú do pol roka od podania žiadosti. Počet patentových prihlášok a zverejnených patentov je pritom jedným z významných ukazovateľov inovačnej výkonnosti krajiny. Ak teda Slovensko nechce zaostávať … Pokračovať

EÚ výrazne zaostáva v inováciách za Čínou, USA i Japonskom

Unikátne vynálezy a inovácie sú slabou stránkou Európskej únie a jej členských krajín. EÚ výrazne zaostáva v počte patentov za Japonskom aj USA a v porovnaní s Čínou dosahuje dokonca len nepatrný zlomok jej výkonnosti. Vyplýva to z posledných údajov Svetovej organizácie duševného vlastníctva, ktorá porovnávala zverejnené patentové klasifikácie. Počet patentových prihlášok a zverejnených patentov … Pokračovať

SR výrazne zaostáva v prepojení vzdelávania s potrebami praxe

Slovensko by malo prehodnotiť učebné osnovy a viac sa zamerať na rozvoj zručností, ktoré budú žiaci a študenti potrebovať pri práci. Podľa rebríčka Global Competitive Index 2020 naša krajina v tejto oblasti výrazne zaostáva za väčšinou krajín západnej Európy i za Čínou či USA. Investície do rozvoja zručností a prepojenie teoretických vedomostí s potrebami praxe … Pokračovať

Slovensko znečisťuje ovzdušie menej ako Česko, no zaplatiť má podstatne viac

Jeden Slovák vyprodukuje oveľa menej látok znečisťujúcich ovzdušie ako jeden Čech či Poliak. Slovensko zároveň produkuje menej emisií, ako je priemer krajín V4. V podiele množstva emisií na obyvateľa (93.52 kg) nie sme podstatne horší ako Rakúsko (90,56 kg), ktoré je považované za zelenú krajinu. Napriek tomu chce ministerstvo životného prostredia enormne zvýšiť poplatky za … Pokračovať