Naše zdravotníctvo zaostáva za vyspelými krajinami

V investíciách do zdravotníctva Slovensko výrazne zaostáva za väčšinou západných štátov, ale aj za priemerom OECD. Kým najrozvinutejšie krajiny sveta investujú do prístrojového vybavenia či majetku nemocníc 5,6 % v rámci svojich výdavkov, na Slovensku je to len 4,3 %. Podpisuje sa to tak na prístrojovom vybavení, ako aj na počte lôžok. Kým napríklad Nemecko … Pokračovať

Odliv mozgov zo Slovenska nebezpečne rastie. Vysoké školstvo potrebuje reformu

Každý piaty slovenský vysokoškolák odchádza študovať do zahraničia a tento podiel z roka na rok rastie. Kým v roku 2015 si vybralo vysokú školu v zahraničí 14,5% našich študentov, v roku 2018 (posledný dostupný údaj) ich už bolo 19,2%. Slovensko je tak v rámci OECD krajinou s druhým najvyšším podielom vysokoškolákov študujúcich v cudzine. Žiaľ, … Pokračovať

Priemerná mzda v priemysle rastie naďalej rýchlejšie než produktivita práce

Priemerná mzda na Slovensku rástla v posledných rokoch rýchlejšie ako produktivita práce. Pre konkurencieschopnosť nášho priemyslu to nie je dobrá správa, o to viac, ak vezmeme do úvahy, že priemyselná produkcia na Slovensku za 9 mesiacov tohto roka klesla medziročne o 12,7 %, pričom priemerná mzda za rovnaké obdobie mala stúpajúcu tendenciu. V krízových rokoch … Pokračovať

Slovensko patrí medzi 5 najpriemyselnejších krajín Európy – vláda by na to nemala zabúdať!

Priemysel a priemyselná výroba sa u nás podieľajú na hrubej pridanej hodnote až viac ako 20 %-tami, je to piate najvyššie číslo v rámci krajín EÚ. Podľa Eurostatu bol vlani podiel priemyslu vyšší len v Írsku, Česku, Slovinsku a Poľsku. V čase hospodárskej krízy, ktorú so sebou priniesla pandémia COVID-19, by preto mala vláda podľa … Pokračovať

Slovensko je v digitálnej konkurencieschopnosti až 112. vo svete

Slovensko v digitálnej konkurencieschopnosti výrazne zaostáva za krajinami V4 či priemerom európskej 27-čky, o Číne už ani nehovoriac. A paradoxne priepastne zaostávame za krajinami Rumunsko, Bulharsko či Srbsko. Digitálna konkurencieschopnosť hovorí o tom, ako je podnikateľské prostredie pripravené na rozvoj digitálnej ekonomiky a ako štát napomáha podnikom rozvíjať ich digitálne kapacity. Posilňovať konkurencieschopnosť aj v … Pokračovať

Predĺženie štátnej pomoci je správne, potrebné je však aj je zvýšenie

Klub 500 víta, že zamestnávatelia budú môcť žiadať o štátnu pomoc v dôsledku poklesu príjmov do konca tohto a aj na budúci rok. Združenie najväčších zamestnávateľov však mrzí, že vláda neschválila aj navýšenie štátnej pomoci. Stále sú pritom sektory, ktorým sa nedarí, čo dokazuje aj takmer nemeniaca sa výška príspevku na jedného zamestnanca. Táto pritom … Pokračovať

Produkcia v EÚ sa zotavuje, výkonnosť ekonomiky je však stále nízka

Výroba a služby v eurozóne zaznamenali v tomto roku obrovský pokles. Prepad produkcie bol dokonca dvojnásobne väčší, než v krízovom roku 2009. Napriek tomu, že výhľady na najbližších dvanásť mesiacov sú pozitívne, výkonnosť európskej ekonomiky je stále nízka. Aj keď sa produkcia v eurozóne postupne zotavuje, treba mať na pamäti fakt, že priemyslu a službám … Pokračovať

Na optimizmus je priskoro

Štát vyberie na daniach a odvodoch o 2,7 miliardy eur menej, než sa pôvodne plánovalo pri schvaľovaní rozpočtu. Vyplýva to z prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Hoci predstavitelia vlády neskrývajú optimizmus z oživovania ekonomiky, Klub 500 upozorňuje, že na radosť je priskoro. Straty, ktoré v dôsledku koronakrízy vznikli, bude potrebné nahradiť a firmy budú musieť … Pokračovať

Prečo je potrebné zvýšiť príspevky štátnej pomoci

Aktuálna výška príspevkov štátnej pomoci pokrýva len zlomok osobných nákladov na zamestnanca – od 11 % – do 35 % celkových osobných nákladov. Tieto sumy nepokrývajú ani len výšku povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Klub 500 preto opakovane vyzýva vládu, aby zdvojnásobila kompenzáciu až na maximálnu výšku 1 100 eur na zamestnanca a … Pokračovať

Návratnosť investícií za necelé 4 roky? To môže byť sen podnikateľov, no nie slovenská realita

Prezident Konfederácie odborových zväzov opakovane v médiách deklaroval, že návratnosť investícií u nás je do 3,8 roka a Slovensko by tak malo byť v rentabilite vloženého kapitálu jednou z popredných krajín v rámci EÚ. Údaje zverejnené FINSTATOM ale hovoria o niečom inom! Podľa nich sa podnikateľom do roka vráti len niečo vyše 8% z investovaných … Pokračovať