Klub 500

Obchodná 6
811 06 Bratislava 1
+421 2 54 646 464

+421 2 54 646 466

office@klub500.sk

IČO: 31816045

DIČ: 2021665833