Klub 500 je neziskové občianske združenie založené v roku 2002 slovenskými vlastníkmi a spoluvlastníkmi spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov. Klub vznikol s cieľom chrániť záujmy slovenských podnikateľov a zamestnávateľov ako doma, tak na pôde európskych inštitúcií. Už viac ako 10 rokov Klub 500 navrhuje riešenia, prispievajúce k zlepšovaniu podnikateľského prostredia, zvyšovaniu zamestnanosti a rastu priemyselnej produkcie.

 

Medzi hlavné činnosti Klubu patrí obhajovanie rozvojových, zamestnávateľských a obchodných záujmov slovenských súkromných podnikateľov pri rokovaniach so zastupiteľským zborom NR SR, vládou SR, politickými stranami a ďalšími národnými a nadnárodnými inštitúciami. Predstavitelia Klubu 500 sa aktívne zúčastňujú na tvorbe právnych noriem a koncepčných materiálov z oblasti hospodárskej a priemyselnej politiky.