Klub 500 už od roku 2002 spája slovenských vlastníkov spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 500 zamestnancov. Naši členovia výrazne prispievajú k rastu slovenskej ekonomiky a vytvárajú množstvo pracovných miest.

Už 20 rokov prinášame riešenia, ktoré prispievajú k zlepšovaniu kvality podnikateľského prostredia na Slovensku. Aktívne obhajujeme záujmy slovenských podnikateľov  pri rokovaniach s vládou Slovenskej republiky, zástupcami Národnej rady Slovenskej republiky, ministerstvami, ostatnými ústrednými organmi štátnej správy aj orgánmi územnej samosprávy. Zapájame sa do tvorby právnych noriem a koncepčných materiálov v oblastiach hospodárskej a priemyselnej politiky. Zastupujeme záujmy slovenských podnikateľov aj na pôde európskych a nadnárodných inštitúcií. Naším cieľom je vytvárať kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie, ktoré je na osoh všetkým  podnikateľom a ich zamestnancom.

Pre nás je Slovensko krajina, v ktorej žijeme, podnikáme a ktorú chceme rozvíjať.