Klub 500 podporuje prijatie novely zákona o EIA

Klub 500 plne podporuje vládou schválenú novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR a ktorá môže výrazným spôsobom napomôcť ekonomickému rozvoju Slovenska. Aktuálne platné znenie zákona totiž brzdí významné investície na Slovensku, ktoré sú pre ďalší ekonomický rozvoj krajiny kľúčové, a zároveň ide nad rámec požiadaviek kladených Európskou úniou. Klub 500 … Pokračovať

KLUB 500: Zvyšovať by sme mali čistý príjem zamestnanca, nie minimálnu mzdu!

Štát pod rúškom zvyšovania minimálnej mzdy zvyšuje príjmy rozpočtu! Klub 500 zásadne nesúhlasí s deklarovaným zámerom zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku formou zvyšovania percentuálneho podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde v Slovenskej republike. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny totiž dnes, t. j. 22.3.2024, predložilo do pripomienkového konania novelu, v ktorej navrhuje, aby najnižšia mzda bola 60 percent priemernej … Pokračovať

Klub 500 plne podporuje protest poľnohospodárov

Plne podporujeme dnešný protest slovenských poľnohospodárov organizovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vzhľadom na to, že sme si vedomí, že otázka zabezpečenia sebestačnosti v oblasti potravín bude do budúcna strategickou úlohou. EÚ a jej členské štáty sa totiž za posledné roky od tejto úlohy odklonili. Klub 500 nie je proti dovozu potravín, ktoré si EÚ nevie dopestovať … Pokračovať

Zamestnávatelia: Zbieranie politických bodov je poslancom prednejšie než budúcnosť krajiny

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, Združenie miest a obcí Slovenska a Klub 500 v spoločnom tlačovom vyhlásení vyjadrujú hlboké sklamanie z prístupu poslancov Národnej rady SR, ktorí pred prosperitou Slovenska uprednostňujú lacný populizmus a zbieranie volebných hlasov. Zvýšenie nákladov firiem prostredníctvom novely Zákonníka práce bez akéhokoľvek … Pokračovať

Žiadame stiahnutie návrhu na zavedenie špeciálnej dane na ruskú ropu

Slovenskí priemyselníci združení v Klube 500 vyzývajú poslancov na neschválenie návrhu na zavedenie špeciálnej dane na ruskú ropu. Na septembrovú schôdzu Národnej rady boli predložené dva návrhy zákonov, ktoré sú identické v zámere zdanenia ruskej ropy v dvoch rôznych sadzbách. Zatiaľ, čo vládny návrh hovorí o sadzbe 30%, tak poslanecký návrh navrhuje sadzbu 100%. Po „atómovej dani“ ide z pohľadu … Pokračovať

Systém obchodovania s emisnými kvótami je nastavený nespravodlivo, novela je lacné PR ministra

Za slovenských priemyselníkov združených v Klube 500 zásadne nesúhlasíme so znením pripravovanej novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne MŽP SR. Žiadame ministerstvo životného prostredia, aby bola predložená taká novela zákona, ktorá je v súlade s pravidlami EÚ a ktorá je výsledkom odbornej diskusie medzi ministerstvom a zástupcami priemyslu. V prípade, ak ministerstvo … Pokračovať

Budúcnosť slovenského a európskeho priemyslu je bez jadra a plynu neudržateľná

Kolégium komisárov včera dosiahlo politickú dohodu o podmienečnom zaradení jadrovej energie a zemného plynu do taxonómie udržateľných zdrojov energie. „Pre Slovensko a slovenský priemysel je to dobrá správa,“ konštatuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré vzhľadom na ich aktuálny energetický mix nie sú z nášho pohľadu schopné v rozpätí najbližších tridsiatich rokov transformovať výrobu … Pokračovať

Skrátenie karantény na 5 dní vítame, v strategických podnikoch hrozilo odstavovanie kľúčových prevádzok

Klub 500 víta rozhodnutie skrátiť štátom nariadenú karanténu pri pozitivite na Covid-19 z desiatich na 5 dní tak, ako je to vo väčšine európskych krajín.  „Zabezpečenie plynulej prevádzky priemyselných podnikov v krízovom režime umožní zachovanie pracovných miest a príjmov pre zamestnancov, plnenie záväzkov voči odberateľom a voči štátu, a zabráni výpadkom v rozpočte na daniach … Pokračovať

Obranná dohoda s USA deformuje podnikateľské prostredie

Bratislava, 12. 1. 2022 – Vláda Slovenskej republiky dnes rokuje o Dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Návrh dohody upravuje pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl USA, ich rodinných príslušníkov, ako aj ďalších osôb podieľajúcich sa na plnení úloh pre ozbrojené sily USA na území SR a spolupracujúcich slovenských občanov. Uzatvára … Pokračovať

Obnovená štátna pomoc je neférová a diskriminačná. Je podrazom voči tým, ktorí sa z posledných síl snažia fungovať a prežiť

Obnovená štátna pomoc nie je skutočnou pomocou, ale podrazom voči tým, ktorí tvoria pracovné miesta, hľadajú aj počas lockdownu spôsob, ako udržať zamestnanosť a chod podniku. Tak vnímajú členovia Klubu 500 nové pravidlá, ktoré v nedeľu predstavili členovia vlády. Podľa nich budú môcť o štátny príspevok žiadať len prevádzky, ktoré boli z dôvodu sprísnenia protipandemických opatrení zatvorené, zaznamenali … Pokračovať