Budúcnosť slovenského a európskeho priemyslu je bez jadra a plynu neudržateľná

Kolégium komisárov včera dosiahlo politickú dohodu o podmienečnom zaradení jadrovej energie a zemného plynu do taxonómie udržateľných zdrojov energie. „Pre Slovensko a slovenský priemysel je to dobrá správa,“ konštatuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré vzhľadom na ich aktuálny energetický mix nie sú z nášho pohľadu schopné v rozpätí najbližších tridsiatich rokov transformovať výrobu energie bez jadra a zemného plynu a podieľať sa na cieli uhlíkovej neutrality Európskej únie do roku 2050. Jadrová energetika by mala pri dosahovaní uhlíkovej neutrality zohrať významnú úlohu v celej Európskej únii. V najbližších tridsiatich rokoch sa očakáva, že spotreba elektriny v Európskej únii sa zdvojnásobí. Využitie zelenej energie z vetra a slnka tak naďalej ostáva výzvou, a to predovšetkým z hľadiska stability dodávok. 

Na zásadný význam jadrovej energie upriamila pozornosť aj Medzinárodná energetická agentúra, podľa ktorej jadrová energia spolu s vodnou energiou formuje chrbtovú kosť výroby nízko uhlíkovej energie.

„Rozhodnutie Európskej komisie zaradiť plyn a jadro do taxonómie vítame. V danom momente je to riešenie aktuálneho problému energetickej krízy, stúpajúcich cien energií a emisných povoleniek, ktoré likvidujú náš priemysel. Treba si pripustiť, že energetická politika sa robí najmä ideologicky. Zaradenie do rebríčka zelených zdrojov uľahčí aj prístup k investíciám. Na dotačné schémy dosiahnu iba tie projekty, ktoré budú mať zelenú nálepku a budú spĺňať parametre udržateľnosti. Veríme, že čas ostávajúci do sumitu, ktorý bude už onedlho  rozhodovať o taxonómii, slovenskí politici využijú rozumne a budú konať v prospech krajiny a jej hospodárstva,“ uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.