Klub 500 plne podporuje protest poľnohospodárov

Plne podporujeme dnešný protest slovenských poľnohospodárov organizovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vzhľadom na to, že sme si vedomí, že otázka zabezpečenia sebestačnosti v oblasti potravín bude do budúcna strategickou úlohou. EÚ a jej členské štáty sa totiž za posledné roky od tejto úlohy odklonili.

Klub 500 nie je proti dovozu potravín, ktoré si EÚ nevie dopestovať a vyrobiť sama. Klub 500 však poukazuje na to, že podmienky pre slovenských farmárov sú vo vzťahu k ich konkurentom dlhodobo neférovo  nastavené a príspevky pre slovenských farmárov sú nižšie ako v západných krajinách.

Klub 500 nemôže súhlasiť s tým, aby v oblasti riadenia poľnohospodárskej politiky bol Brusel tou inštitúciou, ktorá zadáva agrotechnické podmienky toho, čo a kedy sa má na pôde pestovať. Slovenskí farmári veľmi dobre vedia, kedy majú hnojiť, orať a siať a k tomu nepotrebujú žiadnych úradníkov v Bruseli. Väčšina bruselských úradníkov, ktorí hovoria o európskej politike, totiž v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva nepracovala, na žiadnom poľnohospodárskom družstve v živote nebola, nemajú žiadne životné a praktické skúsenosti v tejto oblasti a to, čo hovoria, majú len teoreticky načítané z verejných zdrojov! Sme za to, aby Vláda Slovenskej republiky aj Národná rada Slovenskej republiky v plnej miere podporili slovenských farmárov. Sme za to, aby sme pôdu, ktorú na Slovensku máme, v plnej miere využívali bez ohľadu na to, kto je vlastníkom tejto pôdy. Sme za to, aby sme prestali nezmyselné boje malých farmárov voči veľkým, pretože potravinárska politika je a mala by byť len jedna. Slovensko má potenciál dopestovať omnoho väčší objem poľnohospodárskej produkcie a tým prispieť k potravinovej sebestačnosti.

Do budúcna totiž bude strategický boj medzi Amerikou, Európou, Čínou a Áziou aj v oblasti potravín. Potravinová bezpečnosť sa preto musí pre Európu stať absolútnou prioritou!

Klub 500 bude vždy podporovať slovenských poľnohospodárov!

Ing. Vladimír Soták, predseda Klubu 500