Skrátenie karantény na 5 dní vítame, v strategických podnikoch hrozilo odstavovanie kľúčových prevádzok

Klub 500 víta rozhodnutie skrátiť štátom nariadenú karanténu pri pozitivite na Covid-19 z desiatich na 5 dní tak, ako je to vo väčšine európskych krajín. 

„Zabezpečenie plynulej prevádzky priemyselných podnikov v krízovom režime umožní zachovanie pracovných miest a príjmov pre zamestnancov, plnenie záväzkov voči odberateľom a voči štátu, a zabráni výpadkom v rozpočte na daniach a odvodoch,“ reaguje na dnešné rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 minulý týždeň spolu s ďalšími 5 zamestnávateľskými zväzmi požiadali listom predsedu vlády, ministrov zdravotníctva a hospodárstva SR o riešenie súčasnej situácie, keď v strategických podnikoch hrozilo odstavovanie kľúčových prevádzok. 

„Úrad verejného zdravotníctva urobil nateraz správny krok zabraňujúci významným národohospodárskym škodám,“ uzatvára za Klub 500 Tibor Gregor.