Výzva vláde na efektívnu kompenzáciu vysokých cien energií

Dramaticky stúpajúce ceny elektriny a plynu výrazne komplikujú situáciu v priemysle. Za posledný rok a pol vzrástla cena za elektrinu o viac ako 200 %, pri plyne ide o viac ako  1 000-percentý nárast. Vysoké ceny energií sa odrážajú na zvýšených výrobných nákladoch a cenách produktov, čo negatívne ovplyvňuje výrobu, finančnú kondíciu a konkurencieschopnosť našich podnikov. To sa … Pokračovať

Zásadne odmietame populistický návrh na opätovné zavedenie bankového odvodu

Najväčší slovenskí zamestnávatelia zásadne odmietajú najnovší návrh opozičného Smeru-SD, ktorý prichádza s opätovným zavedením bankového odvodu. Klub 500 považuje vyjadrenia o tom, že by sa z takto získaných peňazí mohli ľudom kompenzovať náklady na rast cien a energií, za zavádzajúce. Zvýšený bankový odvody by totiž v konečnom dôsledku zaplatili znova len samotní ľudia a firmy. Klub 500 argumentuje, že  štát … Pokračovať

Výzva vláde na urýchlené prijatie efektívnych a zrozumiteľných opatrení pre tretiu vlnu pandémie

Predvídateľné a jasne nastavené pravidlá. Zrozumiteľné podmienky pre firmy v čase tretej vlny pandémie, v ktorých sa budú firmy vedieť orientovať. Sprehľadnenie a opätovné zavedenie štátnej pomoci v rozsahu, ako to bolo do júna tohto roka či prijatie univerzálneho odškodňovacieho zákona. To sú priority, na ktorých urýchlené prijatie vyzýva Vládu SR Klub 500. Ak sa budú totiž spomínané opatrenia dostávať … Pokračovať

Staré envirozáťaže nie je možné odstraňovať protiústavne

Štát vyčistí kontaminované územie od starej environmentálnej záťaže spred desiatok rokov a súčasný vlastník pozemkov, ktorý záťaž nespôsobil, má za to zaplatiť. Prípadne si má nechať založiť pozemky v prospech štátu na dobu 30 rokov. Takýto návrh novely zákona o opatreniach na úseku envirozáťaží pripravila skupina koaličných poslancov. Podľa Klubu 500 je nevyhnutné riešiť otázku starých environmentálnych … Pokračovať

Sporné body v stavebnej legislatíve ostali nezmenené. Na nový systém stavebného konania budú prispievať občania-stavebníci tisíckami a podnikatelia až miliónmi eur

Výhrady najväčších slovenských zamestnávateľov týkajúce sa stavebnej legislatívy zostali nevypočuté. Upozorňuje na to Klub 500, ktorý má námietky tak voči neodôvodnene vysokým poplatkom, ako aj voči vzniku nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu, na ktorého činnosť by sa mali vyskladať obyvatelia a firmy drastickým zvýšením poplatkov. Úrad mal pôvodne celý proces výstavby centralizovať, zjednotiť a zjednodušiť. Ukázal … Pokračovať

Vyzývame vládu, aby zachovala štátnu pomoc do konca roka

Zmena schémy štátnej pomoci opäť poškodí tých, ktorí napĺňajú štátny rozpočet. Upozorňuje na to Klub 500 v súvislosti s avizovanou zmenou pravidiel. Od júla by mal totiž  štát poskytovať príspevky na udržanie pracovných miest len v najhorších okresoch podľa Covid automatu a v tých prevádzkach, ktoré boli rozhodnutím hygienika zatvorené. Štátna pomoc by sa tak už nemala udeľovať všetkým … Pokračovať

Nový stavebný zákon prináša so sebou množstvo negatív, treba ho prepracovať

Stavebné konanie by sa po novom malo nielen skrátiť a zjednotiť, ale tiež hrozí, že sa výrazne predraží. Hoci novelizácia legislatívy pre oblasť výstavby bola po viac ako štyridsiatich rokoch potrebná, podľa Klubu 500 prináša so sebou množstvo negatív, ktoré prevyšujú nad pozitívami. V čase, keď by Slovensko malo prijímať opatrenia na podporu investícií, prichádza štát podľa … Pokračovať

Slovenský priemysel začínajú likvidovať vysoké ceny vstupov. Podniky volajú po znížení cien energií a predĺžení štátnej pomoci

Klubu 500 vyzýva vládu, aby prijala opatrenia, ktoré pomôžu postaviť koronakrízou zdecimované odvetvia slovenského priemyslu na nohy. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov žiada znížiť koncové ceny elektriny pre podniky, upustiť od zvyšovania daní a odvodov a predĺžiť možnosť čerpania štátnej pomoci do konca roka 2021. Pre pandémiu a s ňou spojené obmedzenia vyčerpali podniky všetky rezervy. Situáciu navyše skomplikovali … Pokračovať

V pláne obnovy chýbajú zásadné opatrenia na podporu priemyslu, poľnohospodárstva či inovácií

Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý schválila vláda, je podľa Klubu 500 neúplný a nenapĺňa svoje základné poslanie. Reformný plán mal s pomocou peňazí z eurofondov pomôcť zvrátiť škody spôsobené pandémiou koronavírusu, zotaviť ekonomiku, zabezpečiť udržateľný rast ekonomiky a znížiť závislosť EÚ od tretích krajín. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov upozorňuje, že v pláne chýbajú opatrenia na podporu ekonomického rastu či konkurencieschopnosti. Absentuje … Pokračovať

Bezdôvodné nahliadanie do súkromných účtov je neprijateľné! Zásadne nesúhlasíme s navrhovanou podobou vzniku Centrálneho registra účtov

Klub 500 dôrazne protestuje proti prijatiu zákona z dielne ministerstva vnútra, ktorým sa má zriadiť Centrálny register účtov (CRÚ). Oprávneným orgánom verejnej moci umožní prístup k informáciám o majiteľoch, používateľoch bankových alebo platobných účtov, nájomcoch bezpečnostných schránok, ako aj o konečných užívateľoch výhod. Ide o úpravu, prostredníctvom ktorej by mal štát vidieť zostatky na bankových účtoch  firiem, … Pokračovať