Vyzývame vládu, aby zachovala štátnu pomoc do konca roka

Zmena schémy štátnej pomoci opäť poškodí tých, ktorí napĺňajú štátny rozpočet. Upozorňuje na to Klub 500 v súvislosti s avizovanou zmenou pravidiel. Od júla by mal totiž  štát poskytovať príspevky na udržanie pracovných miest len v najhorších okresoch podľa Covid automatu a v tých prevádzkach, ktoré boli rozhodnutím hygienika zatvorené. Štátna pomoc by sa tak už nemala udeľovať všetkým podnikom, ktorým klesli tržby. Klub 500 to považuje za zlé rozhodnutie, ktoré prinesie do firiem chaos. Namiesto toho, aby štát investoval do udržania pracovných miest, znova len zasadí ďalší úder krízou vyčerpaným firmám, no predovšetkým ich zamestnancom. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov preto vyzýva vládu, aby zachovala súčasnú formu štátnej pomoci do konca roka, keďže od 1. januára 2022 má nastúpiť systém trvalého kurzarbeitu.

Od júla by sa mali výrazne zmeniť pravidlá poskytovania Prvej pomoci, ktorá už viac ako rok slúži na udržanie pracovných miest v čase koronakrízy. Kým doteraz ju mohli čerpať všetky podniky pri 20 a viacpercentnom poklese tržieb, po novom by štát mal prispievať na udržanie zamestnanosti len v najhorších okresoch podľa Covid automatu a v prevádzkach, ktoré museli byť zatvorené na základe príkazu regionálneho hygienika. S doteraz najviac využívaným paušálnym príspevkom pri poklese tržieb, určeným na zaplatenie mzdových nákladov zamestnancov, sa však po novom nepočíta. Podľa Klubu 500 je to nedomyslené rozhodnutie, ktorým štát potrestá krízou vyčerpané firmy, ich zamestnancov a v konečnom dôsledku celú krajinu: „Pomoc na udržanie pracovných miest je v princípe  „investícia“ štátu na zabezpečenie svojich budúcich príjmov, z ktorých krajina funguje. Matematika je teda jednoduchá. Ak podnik udrží pracovné miesto a zamestnanca neprepustí, ten neskončí na úrade práce a nebude odkázaný na dávky od štátu. Práve naopak, pri udržaní pracovného miesta sa štátu investícia vráti v podobe zaplatených daní a odvodov a štát je tak „ziskový“. Nová schéma štátnej pomoc ale prinesie úplný opak,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.  

Ak štát nepodá firmám pomocnú ruku, tie budú musieť z dôvodu pretrvávajúcej krízy alebo neistoty prepúšťať. Po ďalšej vlne pandémie sa tak môže stať, že priemysel sa ocitne v rovnakej situácii ako gastro sektor, ktorý momentálne zápasí s akútnym nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Zmeny pravidiel navyše prichádzajú podľa Klubu 500 v najhoršom období, keď firmy v dôsledku krízy čelia rekordnému rastu cien energií, vstupných surovín a materiálov. A tiež v čase, kedy nie je možné pretaviť uvedené nárasty vstupov do predajných cien.

Krízou zdrvené podniky zároveň prichádzajú o možnosť uchádzať sa o príspevky na udržanie pracovných miest pol roka pred tým, ako začne platiť trvalý kurzarbeit. „Je to veľmi zlé rozhodnutie, lebo spôsobí chaos. Akú má logiku rušiť podporu pre firmy na základe poklesu tržieb, ak teraz táto podpora je, pol roka tu nebude a budúci rok s príchodom zákona o kurzarbeite tu znova bude?! Nehovoriac o tom, aké bude zmätočné sa riadiť pri priznávaní štátnej pomoci firmám podľa Covid automatu, ktorý sa každý týždeň mení. O tých, ktorí majú prevádzky v rozličných regiónoch republiky už ani nehovoriac,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Združenie najväčších slovenských podnikateľov nedávno avizovalo, že mnohé podniky hlásia aj viac ako 20  až 30 % pokles tržieb už za prvý kvartál tohto roku. Alarmujúce sú navyše aj dôsledky očakávanej tretej vlny  pandémie. Preto žiada vládu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie a vzala tiež do úvahy situáciu v ekonomike a na svetových trhoch. „Prosíme politikov, aby ďalej neubližovali podnikom, ktoré sú vystavené náročnej situácii na slovenských a svetových trhoch. Musia sa vysporiadať s raketovo rastúcimi cenami vstupov, zvýšilo sa im úverové zaťaženie a mnohé vyčerpali už všetky svoje zdroje a rezervy. Zdôrazňujeme pritom, že podniky sa do tejto situácie nedostali vlastnou vinou, ale sa v dôsledku rozhodnutí politikov.  Odstavenie firiem od ďalšej pomoci by tak mohlo mať pre mnohé z nich likvidačné dôsledky,“ zdôrazňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Aj preto Klub 500 vyzýva členov vlády, aby predĺžili podporu na udržanie pracovných miest do konca roka a pripravili kompenzačné schémy napríklad na vysoké a stále rastúce ceny elektriny. Klub 500 je tiež pripravený na stretnutie a na diskusiu o vyššie spomínaných veciach na pracovnej úrovni tak, aby prijaté opatrenia boli prijímané v prospech ekonomiky a budúcnosti tejto krajiny. „Veríme, že tak, ako sme dokázali nájsť spoločné riešenia pri prijímaní zákona o kurzarbeite, dokážeme prijať aj spoločné opatrenia na prechodnú dobu od prvého júla do konca tohto roku,“ uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.