Zásadne odmietame populistický návrh na opätovné zavedenie bankového odvodu

Najväčší slovenskí zamestnávatelia zásadne odmietajú najnovší návrh opozičného Smeru-SD, ktorý prichádza s opätovným zavedením bankového odvodu. Klub 500 považuje vyjadrenia o tom, že by sa z takto získaných peňazí mohli ľudom kompenzovať náklady na rast cien a energií, za zavádzajúce. Zvýšený bankový odvody by totiž v konečnom dôsledku zaplatili znova len samotní ľudia a firmy. Klub 500 argumentuje, že  štát má k dispozícii dostatok financií na kompenzácie pre podniky, ako aj pre zraniteľné skupiny obyvateľov.

Poslanci strany Smer-SD podávajú v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorý by mal opätovne zaviesť bankový odvod. Ten by mal podľa opozičnej strany priniesť financie, ktorými by mal štát kompenzovať nárast cien elektriny, plynu a tepla. Klub 500 s opätovným zavedením bankového odvodu v žiadnom prípade nesúhlasí, nakoľko by ho nakoniec museli zaplatiť beží ľudia a podniky.

„Takéto návrhy sú neprijateľné a nemôžeme s nimi súhlasiť. Štát má už v súčasnosti k dispozícii dostatok financií na kompenzácie pre firmy aj zraniteľné skupiny, a to v Environmentálnom fonde a rezerva je v súčasnosti aj v samotnej tarife za prevádzkovanie systému, ktorej čerpanie klesá z titulu rekordnej ceny elektriny a znižujúcich sa doplatkov k výkupným cenám elektriny,“  vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor

Klub 500 argumentuje, že bankový odvod by slúžil len na naplnenie štátnej kasy, čo by v konečnom dôsledku znova zaplatili len zamestnanci a zamestnávatelia. Bankový odvod by sa totiž nepochybne premietol do vyšších poplatkov za služby bánk. Samotný bankový odvod by mohol Slovensku skôr uškodiť ako pomôcť. Takéto rozhodnutie by bolo len populistickým krokom, ktorý by mohol ohroziť celkovú finančnú stabilitu na Slovensku.

Klub 500 naviac považuje takúto legislatívnu iniciatívu za protiústavnú, nakoľko porušuje ústavné princípy ochrany právnej istoty a právo na vlastníctvo k majetku. Jedným z hlavných parametrov ústavného princípu ochrany právnej istoty je náležitá miera právnej istoty adresátov právnej normy a uverejnenie zámerov, ako aj právnych predpisov predpísaným spôsobom. Ústava taktiež chráni aj tzv. legislatívne očakávanie, ktoré zabraňuje, aby štát napríklad náhle a neočakávane zmenil pravidlá, na ktoré sa adresáti spoliehali a porušil princíp právneho štátu. Zamestnávatelia združení v Klube 500 preto vyzývajú poslancov parlamentu, aby túto novelu, ktorá ohrozí finančnú stabilitu a v konečnom dôsledku zaťaží znova najmä občanov a podnikateľov, v žiadnom prípade neschválili.