Klub 500 
Obchodná 6
811 06 Bratislava 1

+421 2 54 646 464
+421 2 54 646 466
office@klub500.sk

IČO: 31816045
DIČ: 2021665833