SR výrazne zaostáva v prepojení vzdelávania s potrebami praxe

Slovensko by malo prehodnotiť učebné osnovy a viac sa zamerať na rozvoj zručností, ktoré budú žiaci a študenti potrebovať pri práci. Podľa rebríčka Global Competitive Index 2020 naša krajina v tejto oblasti výrazne zaostáva za väčšinou krajín západnej Európy i za Čínou či USA. Investície do rozvoja zručností a prepojenie teoretických vedomostí s potrebami praxe je pritom nevyhnutné pre kvalitu absolventov prijímaných do zamestnania, budovanie kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj z hľadiska konkurencieschopnosti a budúceho rastu ekonomiky.

http://www.linkedin.com/company/klub-500