O patentoch na vynálezy rozhodujú Slováci pridlho

Viac ako tri roky trvá slovenským úradníkom, kým rozhodnú o tom, či vynálezu alebo inovácii udelia patent. Pre porovnanie, v susednom Rakúsku je to menej ako rok a Maďari rozhodnú do pol roka od podania žiadosti. Počet patentových prihlášok a zverejnených patentov je pritom jedným z významných ukazovateľov inovačnej výkonnosti krajiny. Ak teda Slovensko nechce zaostávať tak za susednými, ako aj za ďalšími vyspelými krajinami, je potrebné znížiť byrokraciu a zefektívniť procesy v štátnej správe, oblasť ochrany práva priemyselného vlastníctva nevynímajúc.

http://www.linkedin.com/company/klub-500