Rast ekonomiky vo výrobnom sektore spomalil, najviac to pocítime na prelome rokov

Ekonomika vo výrobe a v službách v rámci eurozóny rastie pomalšie. Hovorí o tom aj indikátor PMI index, ktorý je ukazovateľom ekonomického sentimentu súkromného sektora (Index nákupných manažérov eurozóny). Hodnota nad 50 reprezentuje rast súkromného sektora eurozóny a ten bol zaznamenaný v prvej polovici roka, no po júlovom rekordnom výsledku sa začal zmierňovať. V septembri ďalej zosilňovali cenové tlaky vo výrobnom sektore, pod ktoré sa podpísali najmä obmedzené dodávky. Očakáva sa, že tento stav bude pretrvávať minimálne do začiatku roka 2022, čo povedie k ďalšiemu obmedzeniu rastu výroby. Problémy sú aj sektore služieb, kde prišlo k ochladeniu dopytu – tak z dôvodu nedostatkov na strane dodávok, ako aj kvôli vyšším cenám a stále pretrvávajúcim obavám z pandémie.

http://www.linkedin.com/company/klub-500