Slovensko v prosperite zaostáva za priemerom EÚ

Slovensko v prosperite výrazne zaostáva za priemerom krajín EÚ, čo preukázal aj Index prosperity 2020, ktorý má slúžiť ako nástroj umožňujúci občanom, vláde, štátnym orgánom a samospráve lepšie pochopiť, čo v ich krajine funguje a čo nie a motivovať ich k ďalšiemu rozvoju. Slovensko získalo 69,6 bodu zo 100 bodov. Priemer krajín EÚ je pritom 74,4 bodu. Podľa zverejnených dát patria medzi najväčšie problémy našej krajiny deformácie cien, flexibilita pracovného trhu a dôvera ľudí v inštitúcie, no kritickými oblasťami sú aj regulatórne prekážky podnikania. Naopak, Slovensko sa spomedzi hodnotených 167 krajín sveta umiestnilo na popredných priečkach rebríčka pri hodnotení životného prostredia, investičného prostredia a bezpečnosti a ochrany.

http://www.linkedin.com/company/klub-500