EÚ výrazne zaostáva v inováciách za Čínou, USA i Japonskom

Unikátne vynálezy a inovácie sú slabou stránkou Európskej únie a jej členských krajín. EÚ výrazne zaostáva v počte patentov za Japonskom aj USA a v porovnaní s Čínou dosahuje dokonca len nepatrný zlomok jej výkonnosti. Vyplýva to z posledných údajov Svetovej organizácie duševného vlastníctva, ktorá porovnávala zverejnené patentové klasifikácie. Počet patentových prihlášok a zverejnených patentov je jedným z významných ukazovateľov inovačnej výkonnosti. Ak si chce teda EÚ udržať konkurencieschopnosť, mala by pridať vo výskume a vývoji najmä v oblasti digitálnej komunikácie, medicínskych, počítačových technológií či vývoji strojov.

http://www.linkedin.com/company/klub-500