V emisiách skleníkových plynov sme na tom lepšie ako susedia aj priemer EÚ

Znižovanie uhlíkovej stopy a zmierňovanie klimatických zmien patrí dnes medzi kľúčové témy naprieč všetkými krajinami, Slovensko nevynímajúc. Pokiaľ ide o objem emisií skleníkových plynov na obyvateľa, štatistiky ukazujú, že Slovensko si vedie dobre. Produkujeme menej skleníkových plynov ako napríklad Česko či Rakúsko a sme na tom lepšie aj v porovnaní s priemerom emisií v krajinách … Pokračovať

V investíciách do preventítvnej zdravotnej starostlivosti je Slovensko na úplnom chvoste v EÚ

Podľa posledných dostupných údajov z Eurostatu vynakladalo Slovensko ešte pred vypuknutím pandémie na preventívnu zdravotnú starostlivosť len 0,8 % z celkového balíka určeného na výdavky pre oblasť zdravotníctva. To je len 28 % z toho, čo v priemere dávajú do tejto oblasti krajiny EÚ. V oblasti investícií do zdravotnej prevencie bola naša krajina najslabšia aj … Pokračovať

Slovensko má najslabšiu štátnu pomoc spomedzi krajín V4

Objem štátnej pomoci, ktorý vyčlenila slovenská vláda na boj s dôsledkami koronakrízy, výrazne zaostáva za západnými krajinami. Kým napríklad Nemecko alokovalo približne 14 370 eur na občana, Taliansko viac ako 7000 eur a susedné Rakúsko viac ako 4200 eur, na Slovensku predstavuje výška štátnej pomoci na jedného obyvateľa len 916 eur! Dokonca aj v porovnaní … Pokračovať

Prajeme Vám veselé Vianoce a šťastný Nový rok!

Index ľudského šťastia na Slovensku je pod priemerom krajín EÚ. Slováci boli podľa posledného rebríčka až na sedemnástom mieste spomedzi krajín Európskej únie. Index ľudského šťastia hodnotí pozitívne a negatívne pocity ľudí a berie do úvahy faktory ako HDP na obyvateľa, sociálnu podporu, slobodu rozhodovania či počet rokov zdravého života. Rok 2020 sa zrejme nezapíše … Pokračovať

Slovensko stagnuje. Nedokáže prilákať a udržať talenty

Slovensko podľa Globálneho indexu konkurencieschopnosti talentov 2020 stagnuje v schopnosti prilákať a udržať si talenty. Za posledných 6 rokov pokleslo z 27. na 39. priečku spomedzi 132 hodnotených krajín sveta. V obzvlášť nelichotivej situácii sa nachádza hlavné mesto Bratislava, ktoré sa spomedzi 155 hodnotených miest v rámci 132 krajín umiestnilo až na 95. mieste, s … Pokračovať

Naše zdravotníctvo zaostáva za vyspelými krajinami

V investíciách do zdravotníctva Slovensko výrazne zaostáva za väčšinou západných štátov, ale aj za priemerom OECD. Kým najrozvinutejšie krajiny sveta investujú do prístrojového vybavenia či majetku nemocníc 5,6 % v rámci svojich výdavkov, na Slovensku je to len 4,3 %. Podpisuje sa to tak na prístrojovom vybavení, ako aj na počte lôžok. Kým napríklad Nemecko … Pokračovať

Odliv mozgov zo Slovenska nebezpečne rastie. Vysoké školstvo potrebuje reformu

Každý piaty slovenský vysokoškolák odchádza študovať do zahraničia a tento podiel z roka na rok rastie. Kým v roku 2015 si vybralo vysokú školu v zahraničí 14,5% našich študentov, v roku 2018 (posledný dostupný údaj) ich už bolo 19,2%. Slovensko je tak v rámci OECD krajinou s druhým najvyšším podielom vysokoškolákov študujúcich v cudzine. Žiaľ, … Pokračovať

Priemerná mzda v priemysle rastie naďalej rýchlejšie než produktivita práce

Priemerná mzda na Slovensku rástla v posledných rokoch rýchlejšie ako produktivita práce. Pre konkurencieschopnosť nášho priemyslu to nie je dobrá správa, o to viac, ak vezmeme do úvahy, že priemyselná produkcia na Slovensku za 9 mesiacov tohto roka klesla medziročne o 12,7 %, pričom priemerná mzda za rovnaké obdobie mala stúpajúcu tendenciu. V krízových rokoch … Pokračovať

Slovensko patrí medzi 5 najpriemyselnejších krajín Európy – vláda by na to nemala zabúdať!

Priemysel a priemyselná výroba sa u nás podieľajú na hrubej pridanej hodnote až viac ako 20 %-tami, je to piate najvyššie číslo v rámci krajín EÚ. Podľa Eurostatu bol vlani podiel priemyslu vyšší len v Írsku, Česku, Slovinsku a Poľsku. V čase hospodárskej krízy, ktorú so sebou priniesla pandémia COVID-19, by preto mala vláda podľa … Pokračovať

Slovensko je v digitálnej konkurencieschopnosti až 112. vo svete

Slovensko v digitálnej konkurencieschopnosti výrazne zaostáva za krajinami V4 či priemerom európskej 27-čky, o Číne už ani nehovoriac. A paradoxne priepastne zaostávame za krajinami Rumunsko, Bulharsko či Srbsko. Digitálna konkurencieschopnosť hovorí o tom, ako je podnikateľské prostredie pripravené na rozvoj digitálnej ekonomiky a ako štát napomáha podnikom rozvíjať ich digitálne kapacity. Posilňovať konkurencieschopnosť aj v … Pokračovať