Rozvoj slovenského agrosektora brzdí nedostatok ľudí

Už viac ako dvadsať rokov je 12. august medzinárodným dňom mládeže, nad ktorým berie záštitu OSN. Tento rok sa tematicky zameriava na oblasť potravinárstva. Potravinárstvo a poľnohospodárstvo, ich rozvoj a práca v ňom sú témy, ktoré trápia aj našu krajinu. Náš agrosektor je najviac prestarnutý segment slovenskej ekonomiky. Slovensko už roky vníma nezáujem mladých ľudí o prácu v poľnohospodárstve či lesníctve. Kým v roku 1995 pracovalo v tejto oblasti vyše 201-tisíc Slovákov, dnes ich je sotva 70-tisíc. Naviac, až 40 % zamestnancov agrosektora je v súčasnosti vo veku nad 50 rokov. Aby sme dokázali byť nielen potravinovo sebestační, ale aj konkurencieschopní v tejto oblasti, potrebujeme mladých, kvalifikovaných a ambicióznych pracovníkov, ktorí budú adekvátnou náhradou v rámci generačnej výmeny, nadviažu na prácu a skúsenosti svojich predchodcov a zároveň budú schopní posúvať tento sektor ďalej tak v rámci inovácií a modernizácie, ako aj v rámci efektivity a udržateľnosti. Agrosektor by sa mal preto konečne stať prioritou vlády a mala by mu byť venovaná oveľa výraznejšia pozornosť.

http://www.linkedin.com/company/klub-500