Slovenský priemysel ničia vysoké ceny za elektrinu

Tie sú v porovnaní so zahraničnou konkurenciou neporovnateľne vyššie. Priemyselní odberatelia u nás za elektrinu platia oveľa viac ako podniky v susedných štátoch – Rakúsku, Česku, Maďarsku či Poľsku. V porovnaní s nimi koncovú cenu u nás dvíhajú najmä vyššie dane a poplatky. V stave, kedy sú ceny energií ako jedného zo základných vstupov v priemysle o desiatky percent vyššie v porovnaní s inými štátmi, sa dá len ťažko konkurovať produkciou a cenami v rámci Európy či sveta. Takýto stav môže výrazne odrádzať aj potenciálnych investorov, ktorí zvažujú príchod na Slovensko.

http://www.linkedin.com/company/klub-500