Podiel Slovákov odchádzajúcich študovať do zahraničia stále rastie

Slovensko je v rámci členských štátov OECD na druhom mieste v percentuálnom podiele študentov, ktorí opúšťajú rodnú krajinu a volia si štúdium v zahraničí. Vyplýva to z posledných zverejnených dát Education at a Glance. Tento trend u nás pretrváva už niekoľko rokov po sebe, pričom podiel vysokoškolákov smerujúcich na univerzitu v inej krajine kontinuálne rastie od roku 2015. Hoci stúpa aj podiel zahraničných študentov prichádzajúcich na Slovensko, stále je to menšie percento ako v prípade našincov, ktorí odchádzajú študovať do cudziny. Kým v roku 2019 si zahraničné vysoké školy zvolila takmer pätina našich vysokoškolákov, k nám prišlo študovať len 9 % cudzincov. Pre porovnanie – susedná Česká republika je na tom úplne opačne. V roku 2019 odišlo z Čiech do zahraničia študovať v podiele len 4,2 % mladých ľudí, no do krajiny prišlo 14,4 % zahraničných študentov.

http://www.linkedin.com/company/klub-500