Plánovaná investícia spoločnosti Duslo, a.s. je dobrou správou pre Slovensko

Klub 500 odmieta neodborné a politické vyjadrenia predstaviteľov strany Sloboda a Solidarita  (Bratislava 25.7.2014). Klub 500 vyjadruje pohoršenie nad vyjadreniami predstaviteľov strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka a Jany Kiššovej k návrhu na udelenie investičných stimulov pre spoločnosť Duslo, a.s. Šaľa. Namiesto toho, aby uvedení politici privítali , že slovenská ekonomika vďaka rozhodnutiu vlastníka spoločnosti … Pokračovať

VRÁTENIE NOVELY ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ DÁVA ŠANCU NA KONŠTRUKTÍVNE ÚPRAVY ZÁKONA

Podnikatelia vyzývajú poslancov Národnej rady na akceptovanie pripomienok a odporúčaní Prezidenta Slovenskej republiky.  Bratislava 18.11.2013 : Klub 500 víta rozhodnutie Prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča nepodpísať novelu Zákona o kolektívnom vyjednávaní a vrátiť ju Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie.  Klub 500 už v priebehu prípravy ako aj v priebehu samotného legislatívneho procesu upozorňoval ministerstvo … Pokračovať

Zamestnávatelia sú za systémové riešenie zmien v školstve

Klub 500 je znepokojený nad súčasným dlhodobo systémovo neriešeným stavom v slovenskom školstve. Chýbajúca koncepcia rozvoja školstva v súlade s potrebami praxe doviedla školstvo do stavu, v ktorom popri sebe existuje štátom financovaná sieť štátnych a súkromných škôl bez štátnej regulácie, ktorá by zohľadňovala demografický vývoj a potreby praxe. Slovenská ekonomika nie je v stave, … Pokračovať

Zamestnávatelia nesúhlasia s použitím výnosu z dražieb emisných povoleniek na krytie deficitu

KLUB 500, RÚZ, SOPK A AZZZ NESÚHLASIA S POUŽITÍM VÝNOSU Z DRAŽIEB EMISNÝCH POVOLENIEK NA KRYTIE DEFICITU Podnikatelia vyzývajú ministra financií, aby neničil priemysel na Slovenku a stiahol svoj návrh na použitie výnosu z dražieb emisných povoleniek. Bratislava 08.10.2012: Podnikatelia združení SOPK, RÚZ, Klube 500 a AZZZ, zásadne nesúhlasia s návrhom ministerstva financií, aby výnos … Pokračovať

Zamestnávatelia žiadajú vládu, aby neschvaľovala ďalšie investičné stimuly

Zamestnávatelia združení v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK) a v Klube 500 vyzývajú vládu, aby pozastavila všetky rozhodovania o udelení investičných stimulov. Je minimálne zvláštne, ak sa považuje za investíciu to, ak investor presunie zamestnancov z jednej svojej prevádzky do novej, na ktorú žiada investičnú pomoc ako aj na novovytvorené pracovné miesta, pričom ani jedno … Pokračovať

Zavedenie emisnej dane je pošliapaním Ústavy SR

Podnikatelia vyzývajú ministra financií na predloženie návrhu na zrušenie emisnej dane. „Klub 500 považuje zavedenie emisnej dane za jedno z najvýraznejších pošliapaní ústavných práv od novembra 1989. Na základe právnej analýzy medzinárodnej právnickej firmy, ktorú si Klub 500 nechal vypracovať je zavedenie dane z viacerých hľadísk v rozpore s princípmi právneho štátu, európskymi smernicami súvisiacimi … Pokračovať

Slovenské podniky sa cítia ohrozené.

KLUB 500 ŽIADA VLÁDU ABY NELIKVIDOVALA DOMÁCICH VÝROBCOV  Bratislava 25.11.2011: „Klub 500 víta príchod zahraničných investorov na Slovensko, ktorí vytvárajú pracovné miesta a znižujú nezamestnanosť v oblastiach, ktoré prinášajú technológie a ktoré na Slovensku nie sú. Považuje však za neprípustné, aby vláda podporovala takmer 50%-nou štátnou pomocou príchod investora, ktorý má na Slovensku svojho priameho … Pokračovať

Klub 500 vyzýva politikov k štátnickej zodpovednosti voči Slovensku a jej občanom.

Vyhlásenie Klubu 500 k prebiehajúcej politickej kampani „Podpora eurovalu áno, či nie.“ Zamestnávatelia sú znepokojení vývojom na politickej scéne ohľadom vyhlásení, či Slovensko podporí euroval alebo nie. Podpora eurovalu sa stala súbojom politikov o hlasy voličov kto dá sympatickejší signál, či aby sme si zachovali zdanlivú tvár samostatnosti a nepodporili financovanie južanských krajín, ktoré sa … Pokračovať

URSO trestá podnikateľov za výrobu elektriny vo vlastných zariadeniach.

AZZZ, RÚZ, Klub 500 a ZPOE sú znepokojené návrhom vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike.Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Klub 500 a Združenie priemyselných odberateľov energie (ZPOE) vyjadrujú svoj jednoznačný nesúhlas s návrhom vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. Predmetná vyhláška neodôvodnene, … Pokračovať

Vyhlásenie Klubu 500 k návrhu dodatočného zdanenia príjmov z predaja emisií

Klub 500 vyzýva ministerstvo financií, aby stiahlo z rokovania návrh dodatočne zdaniť príjem z predaja emisií. Ministerstvo financií totiž predložilo návrh aby príjem z predaja, ako aj držba nadalokácií bola zdanená sadzbou 80%. Ministerstvo financií vo svojom návrhu argumentuje, že za prvé dva roky je percentuálna nadalokácia slovenských firiem najvyššia v EÚ, pričom povolenky mali byť … Pokračovať