Klub 500 podporuje prijatie novely zákona o EIA

Klub 500 plne podporuje vládou schválenú novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR a ktorá môže výrazným spôsobom napomôcť ekonomickému rozvoju Slovenska. Aktuálne platné znenie zákona totiž brzdí významné investície na Slovensku, ktoré sú pre ďalší ekonomický rozvoj krajiny kľúčové, a zároveň ide nad rámec požiadaviek kladených Európskou úniou. Klub 500 … Pokračovať

KLUB 500: Zvyšovať by sme mali čistý príjem zamestnanca, nie minimálnu mzdu!

Štát pod rúškom zvyšovania minimálnej mzdy zvyšuje príjmy rozpočtu! Klub 500 zásadne nesúhlasí s deklarovaným zámerom zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku formou zvyšovania percentuálneho podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde v Slovenskej republike. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny totiž dnes, t. j. 22.3.2024, predložilo do pripomienkového konania novelu, v ktorej navrhuje, aby najnižšia mzda bola 60 percent priemernej … Pokračovať

Klub 500 plne podporuje protest poľnohospodárov

Plne podporujeme dnešný protest slovenských poľnohospodárov organizovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vzhľadom na to, že sme si vedomí, že otázka zabezpečenia sebestačnosti v oblasti potravín bude do budúcna strategickou úlohou. EÚ a jej členské štáty sa totiž za posledné roky od tejto úlohy odklonili. Klub 500 nie je proti dovozu potravín, ktoré si EÚ nevie dopestovať … Pokračovať

Zamestnávatelia: Zbieranie politických bodov je poslancom prednejšie než budúcnosť krajiny

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, Združenie miest a obcí Slovenska a Klub 500 v spoločnom tlačovom vyhlásení vyjadrujú hlboké sklamanie z prístupu poslancov Národnej rady SR, ktorí pred prosperitou Slovenska uprednostňujú lacný populizmus a zbieranie volebných hlasov. Zvýšenie nákladov firiem prostredníctvom novely Zákonníka práce bez akéhokoľvek … Pokračovať

Titani slovenského biznisu

Globálna energetická kríza je najväčším strašiakom týchto dní. O tom ako vstúpila do života silných hráčov priemyslu a čo nás čaká v nasledujúcich mesiacoch budú diskutovať: Vladimír Soták, Štefan Rosina, Branislav Klocok. Titani slovenského biznisu rozoberú nové trendy, úsporné riešenia, vízie, ale aj hrozby. Čaká nás prerod na takzvané čisté zdroje energie? Ako to ovplyvní … Pokračovať

Žiadame stiahnutie návrhu na zavedenie špeciálnej dane na ruskú ropu

Slovenskí priemyselníci združení v Klube 500 vyzývajú poslancov na neschválenie návrhu na zavedenie špeciálnej dane na ruskú ropu. Na septembrovú schôdzu Národnej rady boli predložené dva návrhy zákonov, ktoré sú identické v zámere zdanenia ruskej ropy v dvoch rôznych sadzbách. Zatiaľ, čo vládny návrh hovorí o sadzbe 30%, tak poslanecký návrh navrhuje sadzbu 100%. Po „atómovej dani“ ide z pohľadu … Pokračovať

Z názorov čitateľov Plus 7 dní: Vďaka, pán Soták

Médium:Plus 7 dní, Dátum: 14.07.2022  Mimoriadne ma zaujal príspevok Ľudia prežijú všetko (26/2022). Dlhé roky sledujem a obdivujem Vladimíra Sotáka, ktorého považujem za vzorového manažéra typu Tomáša Baťu. Kiež by ich v dobe Mečiarovej privatizácie bolo viac. On tu je a robí pre slovenský priemysel a zamestnancov svojej firmy podľa môjho názoru maximum. To, čo … Pokračovať

Soták: Keď to politikom nevyjde, ľudia prežijú. Budeme sadiť krumple okolo prevádzok

Médium:Plus 7 dní, Dátum: 29.06.2022 Autor: Lenka Dale Patrí k najbohatším ľuďom Slovenska, ale zakladá si na spokojnosti ľudí, čo pre neho robia. “Nemôže existovať bohatá krajina s chudobnými firmami a chudobnými zamestnancami,” hovorí priemyselník VLADIMÍR SOTÁK, spolumajiteľ Železiarní Podbrezová a predseda Klubu 500 v rozhovore s LENKOU DALE. Zas, nie je to žiadny Santa Claus. “Mal si … Pokračovať

Ďalšia rana pre Matoviča: Klub 500 tvrdo kritizuje legislatívny proces návrhov ministra financií! Žiada kontrolu

Médium: Topky, Dátum: 09.06.2022  Daň z ruskej ropy namútila už mnoho vody a veľa ľudí nápadu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Odborníci sa totiž obávajú, že daň z ruskej ropy by ešte viac siahla do vreciek spotrebiteľov v súvislosti s cenami pohonných hmôt. Teraz sa však, zdá sa, rieši ďalší veľký problém. Ten súvisí s legislatívnym procesom a skráteným legislatívnym konaním. Celý … Pokračovať

Klub 500: Zabezpečenie právnej istoty v legislatívnom procese – kontrola skráteného legislatívneho konania

Médium:Právne listy, Dátum: 08.06.2022 Autor: Bo­ris No­sek JUDr. Bo­ris No­sek, Klub 500 Za­bez­pe­če­nie práv­nej is­to­ty v le­gis­la­tív­nom pro­ce­se – kon­tro­la skrá­te­né­ho le­gis­la­tív­ne­ho ko­na­nia. Celý článok nájdete TU  „Quis cus­to­diet ip­sos cus­to­des“ „Kto bu­de strá­žiť stráž­cov sa­mot­ných?“ Na sa­mot­ný úvod je pot­reb­né si sta­no­viť zá­klad­né vý­cho­dis­ká toh­to prís­pev­ku, kto­rý­mi sú čl. 1 a čl. 2 Ústa­vy SR v zmys­le, kto­rých je Slo­ven­ská … Pokračovať