Klub 500 vyzýva politikov k štátnickej zodpovednosti voči Slovensku a jej občanom.

Vyhlásenie Klubu 500 k prebiehajúcej politickej kampani „Podpora eurovalu áno, či nie.“


Zamestnávatelia sú znepokojení vývojom na politickej scéne ohľadom vyhlásení, či Slovensko podporí euroval alebo nie. Podpora eurovalu sa stala súbojom politikov o hlasy voličov kto dá sympatickejší signál, či aby sme si zachovali zdanlivú tvár samostatnosti a nepodporili financovanie južanských krajín, ktoré sa dostali do ekonomických problémov, alebo aby sme sa tvárili ako Európania, ktorí si v rámci Európskej únie majú pomáhať a v prípade vlastných problémov môžeme očakávať pomoc iných aj my. Politici však pri týchto mediálne zaujímavých úvahách zabúdajú na jednu podstatnú vec. Obe predchádzajúce vlády podporovali prijatie eura a robili také opatrenia a reformné kroky, ktoré síce v mnohom boli na úkor občana, ale s cieľom splniť konvergenčné kritériá ohľadne štátneho rozpočtu, štátneho dlhu, cenovej stability a inflácie, úrokových sadzieb a fluktuačného pásma pre výmenný mechanizmus. To všetko Slovenská republika dokázala a na základe plnenia kritérií pristúpila do tretej etapy EMU čo je prechod na spoločnú európsku menu Euro. 
Privítali by sme preto jednotný postoj vládnych a parlamentných strán, berúc do úvahy fakt, že v minulosti podporovali prijatie spoločnej európskej meny. Ide totiž o viac ako len o politické body a politici by mali konečne ukázať svoju štátnickosť v schopnosti dohodnúť sa na jednotnom stanovisku ohľadom podpory eurovalu.
Vyzývame aj tie strany politickej scény, ktoré zásadne odmietajú spoločný a koordinovaný postup Eurozóny, aby si uvedomili, že postoj ich strán je v konečnom dôsledku veľmi zlá cesta, ktorou si Slovensko nemôže dovoliť ísť. Upozorňujeme, že naše spoločnosti v minulosti počas existencie slovenskej koruny prešli neľahkú cestu exportných spoločností, s vysokými kurzovými stratami, ako aj cestu prechodu od slovenskej koruny k spoločnej mene Euro, počas ktorej došlo k významnému a neodôvodnenému posilňovaniu slovenskej koruny, ktoré malo na naše spoločnosti veľmi negatívne dopady. Z pohľadu spoločností, platiteľov daní, teda musíme jednoznačne konštatovať, že cesta k slovenskej korune by bola pre nás cestou späť a hovoríme jej jednoznačne NIE.