Stanovisko k zverejnenému návrhu Národného Integrovaného Reformného Plánu (Slovensko 2.0)

VŠEOBECNE:Európska komisia s cieľom pomôcť napraviť hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu, naštartovať európsku obnovu a chrániť a vytvárať pracovné miesta navrhla 26. mája 2020 rozsiahly Plán obnovy pre Európu založený na využití plného potenciálu rozpočtu EÚ. Lídri EU sa 21. júla 2020 dohodli na komplexnom balíku vo výške 1 824,3 miliardy EUR, v … Pokračovať

Reakcia na vyjadrenia Úradu vlády SR k štátnej pomoci a otvorený list

Podľa medializovaných informácií sa Úrad vlády SR nechystá zvýšiť štátnu pomoc, ako o to žiadali zamestnávateľské organizácie.  Odvoláva sa na ukazovatele domácej ekonomiky naznačujúce údajné zlepšenie, ale aj na obavy z vyššieho schodku v štátnom rozpočte. Štatistiky a predikcie však hovoria nasledovné:1. medziročná priemyselná produkcia poklesla v máji o 33,5 %,2. medziročný pokles objednávok bol v máji na úrovni … Pokračovať

Výzva zamestnávateľov vláde Slovenskej republiky

Zamestnávatelia združení v Klube 500 a v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby sa ukončením núdzového stavu skončil aj zákaz nedeľného predaja v maloobchode. Zákaz nedeľného predaja je zásahom do práva na slobodné podnikanie. Štát by doň nemal mocensky zasahovať, ale nechať na slobodnom rozhodnutí podnikateľov, či v nedeľu ponechajú svoje maloobchodné prevádzky otvorené. Je nemysliteľné, aby vláda … Pokračovať

Stanovisko predsedu Klubu 500 k Programovému vyhláseniu vlády

Programové vyhlásenie vlády robili štyri strany, ktoré zostavili vládnu koalíciu a ktoré mali rozsiahle volebné programy. Je preto príznačné, že aj Programové vyhlásenie vlády má veľa strán. Pripravovalo sa v čase poznačenom koronakrízou a zjavne strany nemali priestor na vydiskutovanie finálneho textu a znenia jednotlivých záväzkov. Faktom teda zostáva, že Programové vyhlásenie vlády je veľmi obšírne, čo však nie … Pokračovať

Výzva pre predsedu vlády Slovenskej republiky

Vyzývam predsedu vlády Slovenskej republiky, aby na tlačových besedách neprezentoval návrhy, ku ktorým neexistujú žiadne analýzy, zdravotné odporučenia a ktoré môžu byť v tejto forme považované priam za šírenie poplašnej správy! Vyzývam Vás, aby ste sa venovali riešeniu kľúčových problémov tejto krajiny, aby ste ako predseda vlády neriešili nepodstatné veci, aby ste neriešili zakladanie fondov, kam sa … Pokračovať

Oceňujeme, že poslanci schválili podporu výstavby podnikových nájomných bytov

Klub 500 oceňuje schválenie podpory výstavby podnikových nájomných bytov formou zrýchlených odpisov, prostredníctvom novely zákona o dani z príjmov. Zamestnávatelia tak budú môcť efektívnejšie stavať byty a prideľovať ich svojim zamestnancom a ich rodinám, čo môže pomôcť riešiť problém s nedostatkom kvalifikovanej sily v regiónoch a podporí zamestnanosť.  Zamestnávatelia dostali od štátu zelenú a budú môcť stavať zamestnanecké byty až do veľkosti … Pokračovať

Vyzývame všetkých poslancov a politické strany, aby podporili výstavbu podnikových nájomných bytov

Klub 500 oceňuje postoj poslancov NR SR, ktorí sa rozhodli podporiť výstavbu podnikových nájomných bytov a posunúť návrh do druhého čítania. Podľa návrhu by zamestnávatelia mohli stavať podnikové byty, ktoré by prideľovali svojim zamestnancom a ich rodinám. Pomôže to vyriešiť problém s nedostatkom kvalifikovanej sily v regiónoch a podporí zamestnanosť.  Slovensko trpí akútnym nedostatkom dostupného nájomného bývania v regiónoch. Ak si … Pokračovať

Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby zvýšenie bankového odvodu opäť neschválili

Vláda SR schválila návrh novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, podľa ktorého sa sadzba odvodu bánk alebo pobočiek zahraničných bánk zvyšuje od roku 2020 z 0,2 % na 0,4 % sumy pasív banky vykazovaných v súvahe, znížených o niektoré položky. Výber tohto odvodu mal pôvodne skončiť rokom 2020. Aj to však novela mení a  … Pokračovať

Stanovisko k predloženej stratifikácii nemocníc

Klub 500 veľmi pozorne sleduje situáciu v slovenskom zdravotníctve, nakoľko sa priamo dotýka desiatok tisícov zamestnancov členov Klubu 500. Fungujúce zdravotníctvo má totiž zásadný vplyv na kvalitu života a spokojnosť obyvateľov.Klub 500 je pobúrený posledným vývojom slovenského zdravotníctva, obrazom ktorého sú aj priame politické a neodborné zásahy do spôsobu liečenia pacientov v neurochirurgickej klinike a … Pokračovať

Otvorený list – výzva koaličnej rade

Klub 500 vyjadruje vážne znepokojenie nad situáciou v slovenskom zdravotníctve a nad poslednými krokmi ministerky zdravotníctva voči celosvetovo uznávanému pánovi profesorovi Jurajovi Šteňovi a pánovi docentovi Andrejovi Šteňovi. Pýtame sa, čo znamená táto kauza?! Je to osobný boj proti odborníkom, ktorým záleží na slovenskom štátnom zdravotníctve? Je to osobná pomsta voči ľuďom, ktorí vybudovali niektoré … Pokračovať