Byrokratický index a medzinárodný deň byrokracie

Byrokratický index a medzinárodný deň byrokracie Nadmerná administratívna záťaž trápi asi každého z nás. Pojem „byrokracia“ a boj proti nej je vo verejnej diskusii populárny termín, ale často mu chýba hlbší obsah. Aj preto sa Klub 500 stal morálnymipartnerom projektu Byrokratický index, ktorý pripravil inštitút INESS. Byrokratický index je snahou dať pojmu „byrokracia“ na Slovensku … Pokračovať

Stanovisko k daňovým zákonom

Klub 500 nesúhlasí s predloženým znením noviel daňových zákonov, ktoré boli zverejnené na pripomienkové konanie rezortom financií. Obsahom noviel je ďalšie zdanenie podnikateľských subjektov. Klub 500 dlhdodobo upozorňuje, že nespočetné množstvo noviel daňových zákonov neúmerne navyšuje administratívnu aj finančnú záťaž podnikateľov. Z pohľadu Klubu 500 je pozitívom minulého obdobia boj s daňovými únikmi a následný … Pokračovať

Výhrady Klubu 500 k zákonu o cezhraničnej spolupráci

V novembri 2015 bol v Národnej rade Slovenskej republike schválený zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne vykonateľnosť 18. júna 2016. Klub 500 zásadne nesúhlasí s predloženým znením zákona o cezhraničnej spolupráci. Zákon je výrazne nad rámec … Pokračovať

Klub 500 je znepokojený súčasnou situáciou v školstve na Slovenku, ktorá je len logickým dôsledkom dlhodobého neriešenia problémov.

Klub 500 – Tlačová správa – Štrajk učiteľov (Bratislava, 12. januára 2016) Klub 500 je znepokojený súčasnou situáciou v školstve na Slovenku, ktorá je len logickým dôsledkom dlhodobého neriešenia problémov. Klub 500 so znepokojením sleduje neustálu a nekončiacu diskusiu o slovenskom školstve, ktorá sa sústreďuje namiesto reálneho pomenovania a riešenia jeho problémov len k jednostranným požiadavkám na navyšovanie platov učiteľov … Pokračovať

Stanovisko k Akčnému plánu na posilnenie SR ako právneho štátu

Stanovisko k NAP 8-7-2015 Začiatkom roka 2014 sa podnikateľská komunita spojila, aby reagovala na otázky súvisiace s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Štrnásť (14) podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr založilo spoločnú iniciatívu, prostredníctvom ktorej podnikateľská komunita zaujíma odborné a vecné stanoviská k zhoršujúcemu sa stavu justície, vyššej miere korupcie a tolerancii k nej a nedostatočne systematickému a transparentnému legislatívnemu procesu … Pokračovať

Vyhlásenie Klubu 500 k sankciám voči Ruskej federácii

Zamestnávatelia združení v Klube 500 zásadne nesúhlasia s uplatňovaním sankcií voči právnickým osobám z Ruskej federácie, schválených Európskou Radou 16. júla 2014 v Bruseli, ktoré pretavujú studenú vojnu do vojny ekonomicko-obchodnej. V časoch, kedy je pre Európu životne dôležité držať krok s dynamicky sa rozvíjajúcim svetom a spolupracovať s okolitými regiónmi, sa vrháme do nezmyselnej … Pokračovať