Stanovisko predsedu Klubu 500 k Programovému vyhláseniu vlády

Programové vyhlásenie vlády robili štyri strany, ktoré zostavili vládnu koalíciu a ktoré mali rozsiahle volebné programy. Je preto príznačné, že aj Programové vyhlásenie vlády má veľa strán. Pripravovalo sa v čase poznačenom koronakrízou a zjavne strany nemali priestor na vydiskutovanie finálneho textu a znenia jednotlivých záväzkov. Faktom teda zostáva, že Programové vyhlásenie vlády je veľmi obšírne, čo však nie je zárukou kvality. Teší nás však, že prvýkrát v histórii hovoríme v programovom vyhlásení o tom, že osobitnú pozornosť a podporu si zaslúžia domáce podniky.

Vychádzame z toho, že do politiky prišlo veľa nových tvárí, veľa neskúsených ľudí s ambíciami. Čo však samo o sebe nie je problém. Ten nastáva, ak títo nemajú skúsenosti z reálneho riadenia ľudí v živote.

Dôsledné naplnenie Programového vyhlásenia vlády je za štyri roky nereálne. Veď už prvé predkladané a schvaľované zákony novou vládou nie sú konzultované a nie sú podložené dopadovými štúdiami. Veríme len, že sa to v kľudnejších časoch zmení.

Na naplnenie predloženého Programového vyhlásenia vlády je potrebných veľa peňazí. Pán premiér však opakovane hovorí o tom, že ekonómovia nebudú hovoriť do toho, aký má byť nábeh krajiny po koronavíruse a kedy to má nastať. Neuvedomuje si, že v histórii a v minulosti rozhodovali o sile a vyspelosti krajiny nie politici, ale ekonómovia a technici. Tak je tomu v každej úspešnej a ekonomicky silnej krajine. Bez toho, aby ekonómovia a technici boli zapojení do riadenia krajiny, nebude fungovať žiadna spoločnosť, žiadny malý alebo stredný podnik, žiadny veľký podnik, žiadny zamestnávateľ.

Aby boli podniky úspešné, je nutné, aby v nich pracovali skúsení technici na strednej a aj na najnižšej úrovni riadenia a aby títo boli skúsenými manažérmi. Práve preto podniky vynakladajú vysoký objem prostriedkov na školenia svojich zamestnancov. Práve preto prezieravé a skúsené podniky investujú peniaze do duálneho školstva a robili tak aj v časoch, keď úroveň školstva vplyvom zlého riadenia výrazne klesla.

Slovensko však musí čakať, kedy budeme môcť konštatovať, že máme na Slovensku školstvo na úrovni.

Školstvo, v ktorom je na základnej škole postarané o žiakov – sú tam dobrí učitelia, majú dobré vybavenie, majú školské autobusy. V ktorom rodičia môžu spokojne dochádzať do zamestnania a deti môžu spokojne študovať. Školstvo, v ktorom na stredné školy budú prichádzať dobre pripravení deviataci a bude pritom jedno, či budú študovať na gymnáziách, priemyslovkách alebo na stredných odborných školách. A školstvo, v ktorom vysoké školy budú výkvetom.  

Žiaľ, dnes tomu tak nie je. Viac ako tretina vysokoškolsky vzdelaných Slovákov pracuje na stredoškolských pozíciách.

Pán premiér, ak sa nám toto podarí dosiahnuť, budeme sa tešiť, že žijeme v krajine, ktorá má budúcnosť.

Programové vyhlásenie vlády je len prísľub, ktorý nič negarantuje. Veríme však, že jeho poctivým napĺňaním, sprevádzaným vzájomnou komunikáciou a spoluprácou s relevantnými odborníkmi pre dané oblasti, sa posunie Slovensko za štyri roky vpred. Ako po ekonomickej, tak i ľudskej stránke. 

Vladimír Soták, v.r.
predseda Klubu 500