Oceňujeme, že poslanci schválili podporu výstavby podnikových nájomných bytov

Klub 500 oceňuje schválenie podpory výstavby podnikových nájomných bytov formou zrýchlených odpisov, prostredníctvom novely zákona o dani z príjmov. Zamestnávatelia tak budú môcť efektívnejšie stavať byty a prideľovať ich svojim zamestnancom a ich rodinám, čo môže pomôcť riešiť problém s nedostatkom kvalifikovanej sily v regiónoch a podporí zamestnanosť. 

Zamestnávatelia dostali od štátu zelenú a budú môcť stavať zamestnanecké byty až do veľkosti sto štvorcových metrov. Na podnikové nájomné bývanie budú mať nárok zamestnanci bez rozdielu výšky príjmu a poskytnutie nájomného bývania za zvýhodnené nájomné nebude považované za nepeňažný príjem zamestnanca.

Klub 500 oceňuje, že poslanci vzali do úvahy pripomienky odbornej verejnosti a zákon zaviedol aj osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania pre zamestnávateľov. Podnikatelia tak budú motivovaní poskytovať zamestnancom nájomné byty za zvýhodnené nájomné (zamestnancom sa to nezapočíta ako nedaňový príjem). Pokiaľ je v súčasnosti doba odpisovania nájomných nehnuteľností 40 rokov a podnikateľ si môže uplatniť odpisy len do výšky príjmov z prenájmu, tak po novom bude doba odpisovania podnikových nájomných bytov 6 rokov a podnikateľ si bude môcť uplatniť odpisy v plnej výške,“  dodáva Tibor Gregor, výkonný riaditeľ.

Možnosť stavať nájomné byty je pre podnikateľov dôležitá práve v čase, keď bojujeme o konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Klub 500 verí, že  výstavba podnikových nájomných bytov prispeje k mobilite pracovnej sily a zmierni problém s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov v regiónoch. V neposlednom rade je výstavba podnikového nájomného bývania tiež jedným z krokov k zníženiu regionálnych rozdielov.