Výzva zamestnávateľov vláde Slovenskej republiky

Zamestnávatelia združení v Klube 500 a v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby sa ukončením núdzového stavu skončil aj zákaz nedeľného predaja v maloobchode.

Zákaz nedeľného predaja je zásahom do práva na slobodné podnikanie. Štát by doň nemal mocensky zasahovať, ale nechať na slobodnom rozhodnutí podnikateľov, či v nedeľu ponechajú svoje maloobchodné prevádzky otvorené.

Je nemysliteľné, aby vláda solidárne jednou rukou prispievala z peňazí nás všetkých obchodníkom a ich zamestnancom počas koronakrízy a po jej ukončení im druhou rukou zasiahla do ich podnikania a znemožnila nahradiť aspoň časť straty.

Nehovoriac o epidemiologickej stránke, keď sa zatvorením obchodov v nedeľu vytvárajú podmienky na vyššiu hustotu zákazníkov v predajniach v piatok a sobotu.

Zamestnávatelia sú presvedčení, že obzvlášť v čase ešte pretrvávajúcej globálnej a čo do rozsahu zatiaľ nepoznanej krízy by bolo zásadnou chybou neumožniť ktorémukoľvek sektoru hospodárstva podnikať, zamestnávať, tvoriť hodnoty, z ktorých tento štát vo forme daní a odvodov funguje.

Zákaz nedeľného predaja sa môže podpísať pod redukciu pracovných miest, negatívne ovplyvní výšku mzdy dotknutých zamestnancov a v konečnom dôsledku aj objem prostriedkov odvedených do štátneho rozpočtu. Neposledným negatívom by bol pokles možností výberu pre spotrebiteľov a ich komfortu.

Podnikateľské prostredie všeobecne, a v maloobchode zvlášť, by sa nemalo preto riadiť prieskumami verejnej mienky, ale predovšetkým ponukou a dopytom po poskytovaných tovaroch a službách.

Politici by mali svoje tvrdenia podoprieť faktmi hovoriacimi pre a proti. Nie je to totiž nedeľný predaj, ktorý škodí spoločnosti, ale sú to nepodložené rozhodnutia politikov.

Zamestnávatelia nevidia žiadny opodstatnený argument v diskusii o nedeľnej práci, navyše v jednom sektore. Nevidia žiadny rozdiel medzi pracujúcimi v maloobchode, priemysle, doprave, ale napríklad aj v oblasti polície alebo zdravotníctva. Selektívna a politická diskusia o ekonomických otázkach len vnáša nevraživosť a emócie, čo je v tomto čase kontraproduktívne.

Jednotlivé opatrenia vlády, ktoré v súčasnosti prijíma, znamenajú návrat do stavu pred koronavírusom z hľadiska podmienok na podnikanie. Nie je preto najmenší dôvod uplatniť výnimku na túto oblasť podnikania, zrazu zmeniť stav, ktorý tu platil. Zákaz nedeľného predaja považujú zamestnávatelia za krok, ktorý nemá opodstatnenie z hľadiska návratu do stavu pred koronavírusom, ako sa to deje aj v iných oblastiach podnikania.