Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby zvýšenie bankového odvodu opäť neschválili

Vláda SR schválila návrh novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, podľa ktorého sa sadzba odvodu bánk alebo pobočiek zahraničných bánk zvyšuje od roku 2020 z 0,2 % na 0,4 % sumy pasív banky vykazovaných v súvahe, znížených o niektoré položky. Výber tohto odvodu mal pôvodne skončiť rokom 2020. Aj to však novela mení a  po novom by sa mal odvod vyberať bez určenia konečného termínu. Klub 500 upozorňuje, že zmeny, ktoré novela prináša, môžu byť protiústavné a ohroziť financovanie firemného sektora. Navyše, zvýšenie bankového odvodu bude podľa Klubu 500 opäť slúžiť len na naplnenie štátnej kasy, čo v konečnom dôsledku znova zaplatia len zamestnanci a zamestnávatelia.

Slovenský bankový sektor patrí medzi najstabilnejšie bankové sektory v rámci celej Európskej únie. Bankový odvod, zavedený v roku 2012, bol zavedený ako dočasný s tým, že sa mal postupne znižovať a v roku 2020 úplne skončiť.  Namiesto toho sa deje presný opak a opatrenia, ktoré schválil kabinet, výšku bankového odvodu zdvojnásobujú a zavádzajú ho ako trvalý odvod, čo Slovensku môže skôr uškodiť ako pomôcť.

Zvýšenie bankového odvodu môže spôsobiť, že niektoré banky na základe týchto opatrení ukončia podnikanie na Slovensku. Tým jednak utrpí konkurencieschopnosť a obmedzia sa možnosti financovania firemného sektora. Zároveň sa odvod premietne do vyšších poplatkov za služby bánk, čo v konečnom dôsledku zaplatia občania.

Vláda k tomuto kroku pristúpila aj napriek výhradám a nesúhlasu guvernéra Národnej banky Slovenska, Petra Kažimíra. Zamestnávatelia združení v Klube 500 sa s ním stotožňujú a podporujú jeho názor, že rozhodnutie zvýšiť bankový odvod a predĺžiť dobu jeho výberu, je len prostriedkom na financovanie sociálnych programov a ohrozuje finančnú stabilitu.

Klub 500 naviac považuje návrh zákona za protiústavný, nakoľko podľa jeho názoru porušuje ústavné princípy ochrany právnej istoty a právo na vlastníctvo k majetku.

Jedným z hlavných parametrov ústavného princípu ochrany právnej istoty je náležitá miera právnej istoty adresátov právnej normy a uverejnenie zámerov, ako aj právnych predpisov predpísaným spôsobom. Ústava taktiež chráni aj tzv. legislatívne očakávanie, ktoré zabraňuje, aby štát napríklad náhle a neočakávane zmenil pravidlá, na ktoré sa adresáti spoliehali a porušil princíp právneho štátu.

Novela o bankovom odvode sa navyše opäť prijíma narýchlo, pred koncom volebného obdobia, bez predchádzajúceho medzirezortného pripomienkového konania a diskusie so sociálnymi partnermi.

Zamestnávatelia združení v Klube 500 preto vyzývajú poslancov parlamentu, aby túto novelu, ktorá ohrozí finančnú stabilitu a v konečnom dôsledku zaťaží znova najmä občanov a podnikateľov, neschválili.