Reakcia na vyjadrenia Úradu vlády SR k štátnej pomoci a otvorený list

Podľa medializovaných informácií sa Úrad vlády SR nechystá zvýšiť štátnu pomoc, ako o to žiadali zamestnávateľské organizácie.  Odvoláva sa na ukazovatele domácej ekonomiky naznačujúce údajné zlepšenie, ale aj na obavy z vyššieho schodku v štátnom rozpočte.

Štatistiky a predikcie však hovoria nasledovné:
1. medziročná priemyselná produkcia poklesla v máji o 33,5 %,
2. medziročný pokles objednávok bol v máji na úrovni 41,9 %,
3. export tovarov a služieb poklesol medziročne v máji o 33,9 %, pričom Inštitút finančnej politiky prognózuje jeho pokles za II. kvartál 2020 až o 36,6 %,
4. odhadovaný pokles HDP v roku 2020 je na úrovni 9,8 %.

Úrad vlády argumentuje tým, že v budúcom roku by mala slovenská ekonomika rásť, avšak Klub 500 nežiada podporu na udržanie zamestnanosti v budúcom, ale práve v tomto, pre ekonomiku krízovom roku. Vláda má k dispozícii takmer 5 mld. eur na udržanie zamestnanosti a podporu ekonomiky, ktoré však na tento účel nechce uvoľniť. Treba zdôrazniť, že ak tieto prostriedky neminieme, budeme ich musieť vrátiť do Bruselu.

Ak vláda argumentuje schodkom štátneho rozpočtu, tak z tých cca 500 mil. eur, ktoré bola vláda schopná vyčerpať, len 75 mil. eur boli zdroje štátneho rozpočtu (15 %), ostatné sú zdroje EÚ. Argumentovanie schodkom preto neobstojí.

Klub 500 nerozumieme vyjadreniam predsedu vlády, ani jeho poradcom. Nik predsa nevie, kedy sa ekonomika zotaví. Ak ešte dnes podniky platia svojich zamestnancov z úverov, nakoľko sú v prevádzkových stratách je otázkou, dokedy to ešte vydržia. Mesiac? Dva? Ako k tomu prídu zamestnanci,  z tých takmer dvoch miliónov zamestnancov v priemysle, poľnohospodárstve a službách, ktorí prídu o zamestnanie a pritom zostanú nevyčerpané zdroje z EÚ? Oni dostali jasný signál, aký postoj zaujíma premiér k udržaniu ich pracovných miest.

Argumentovanie eKasou je nepochopenie súčasnej situácie. Výsledky eKasy nehovoria vôbec o situácii v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve, odrážajú len tržby v maloobchode a v tomto prípade ide len o odloženú spotrebu z čias, kedy boli predajne zatvorené.

Predseda Klubu 500 niekoľkokrát oficiálnou cestou žiadal premiéra o osobné stretnutie, avšak doteraz na ich žiadosť nereagoval.

Predseda Klubu 500 nepotrebuje bojovať s predsedom vlády Slovenskej republiky. Upozorňuje však, že nečinnosť, alebo neochota ohrozuje vysoké percento z dvoch miliónov zamestnancov v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve a službách, ktorí sú jediní, ktorí napĺňajú štátny rozpočet. Bude tomu tak aj do budúcna?

Predseda Klubu 500 preto poslal predsedovi vlády, ministrom a prezidentke SR otvorený list, v ktorom ich vyzýva  na komunikáciu a opakovane zdôrazňuje a vysvetľuje potrebu navýšenia štátnej pomoci.

Viac sa dočítate aj v priloženom dokumente.