Klub 500 podporuje prijatie novely zákona o EIA

Klub 500 plne podporuje vládou schválenú novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR a ktorá môže výrazným spôsobom napomôcť ekonomickému rozvoju Slovenska. Aktuálne platné znenie zákona totiž brzdí významné investície na Slovensku, ktoré sú pre ďalší ekonomický rozvoj krajiny kľúčové, a zároveň ide nad rámec požiadaviek kladených Európskou úniou. Klub 500 … Pokračovať

KLUB 500: Zvyšovať by sme mali čistý príjem zamestnanca, nie minimálnu mzdu!

Štát pod rúškom zvyšovania minimálnej mzdy zvyšuje príjmy rozpočtu! Klub 500 zásadne nesúhlasí s deklarovaným zámerom zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku formou zvyšovania percentuálneho podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde v Slovenskej republike. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny totiž dnes, t. j. 22.3.2024, predložilo do pripomienkového konania novelu, v ktorej navrhuje, aby najnižšia mzda bola 60 percent priemernej … Pokračovať

Klub 500 plne podporuje protest poľnohospodárov

Plne podporujeme dnešný protest slovenských poľnohospodárov organizovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vzhľadom na to, že sme si vedomí, že otázka zabezpečenia sebestačnosti v oblasti potravín bude do budúcna strategickou úlohou. EÚ a jej členské štáty sa totiž za posledné roky od tejto úlohy odklonili. Klub 500 nie je proti dovozu potravín, ktoré si EÚ nevie dopestovať … Pokračovať

Klub 500 podporuje prijatie novely Trestného zákona

Klub 500 podporuje prijatie novely Trestného zákona, ktorá bola predmetom rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky, niekoľkotýždňovej diskusie na verejnosti a ktorá bude predmetom druhého a tretieho čítania Národnej rady. Klub 500 je presvedčený, že súčasný spôsob aplikácie Trestného zákona sa prežil, zvyšovanie trestov neprinieslo avizovaný výsledok a do jeho filozofie je nevyhnutné zaviesť nový, lepší … Pokračovať