Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s r.o., so sídlom Štúrova 1, Dubnica nad Váhom

Klub 500 zásadne nesúhlasí s poskytnutím investičnej pomoci pre spoločnosť KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s r.o.. Už samotný predložený investičný zámer deklaruje, jedným z hlavných konkurentov spoločnosti je spoločnosť Matador Industries a.s.. Poskytnutie investičnej pomoci spoločnosti KUKA ENCO WERKZEUGBAU, spol. s r.o. by bolo priamym ohrozením konkurencieschopnosti tradičného a dlhoročného slovenského dodávateľa robotizovaných zváracích liniek … Pokračovať

Návrh Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

OPATRENIA V RÁMCI PRIORITY Č. 1 úloha č. 2   Klub 500 navrhuje, aby pred samotným pokračovaním aktivity NPC v regiónoch bola SBA v súlade s OPVaI a PD zaviazaná predložiť zhodnotenie činnosti NPC v Bratislave ako aj návrh štruktúry a činnosti NPC v regiónoch tak, ako to predpokladajú strategické materiály. OPATRENIA V RÁMCI PRIORITY … Pokračovať

Návrh poslancov Národnej rady SR Igora Chomu a Richarda Rašiho na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1686)

k zákonu ako celku  Z pohľadu Klubu 500 je predložený návrh nesystémovým opatrením, ktorého cieľom je účelovo zvýšiť príjmy obcí v súvislosti s výstavbou na ich území na úkor stavebníkov. V tejto súvislosti Klub 500 upozorňuje na skutočnosť, že príjmami obcí je daň z nehnuteľností (a iné poplatky), ktorých výšku si obec stanovuje sama VZN. … Pokračovať

Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania  Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania. Návrh zákona má riešiť podporu, rozvoj a udeľovanie dotácií malým a stredným podnikom. Klub 500 nespochybňuje a nikdy nespochybňoval dôležitosť malého a stredného podnikania na Slovensku, dovoľujeme si však upozorniť že hospodársky priestor na Slovensku je jeden, malý a väzbový. … Pokračovať