Klub 500 odsudzuje chladnokrvný útok na premiéra, násilie nikdy nesmie byť odpoveďou na politické či ideologické nezhody

Klub 500 odsudzuje včerajší šokujúci a ohavný útok na predsedu vlády SR Roberta Fica. Takéto neospravedlniteľné konanie je v civilizovanom demokratickom svete neprijateľné a je zároveň útokom na samotné piliere demokracie. Ako spoločnosť musíme nájsť konsenzus a spoločne sa zjednotiť proti akémukoľvek násilnému riešeniu.

Podnikatelia združení v Klube 500 pevne vystupujú voči akýmkoľvek formám násilia, ktoré v modernej spoločnosti nemôžu mať miesto. Odsudzujeme tento ohavný čin, ktorý je smutným dôsledkom narastajúcej atmosféry nenávisti a netolerancie v našej spoločnosti. Vyzývame politikov a občanov Slovenskej republiky k väčšej tolerancii a rešpektu voči pluralite názorov. Násilie nikdy nesmie byť odpoveďou na politické či ideologické nezhody.

Naša krajina čelí mnohým výzvam, ktoré môžeme prekonať len spoločne, v duchu vzájomného porozumenia a tolerancie. Je nevyhnutné, aby sme sa ako spoločnosť zjednotili proti prejavom nenávisti a násilia a hľadali riešenia založené na dialógu a spolupráci.

Premiérovi Robertovi Ficovi prajeme veľa síl a čo najrýchlejšie uzdravenie. Klub 500 mu drží palce a dúfame, že sa čoskoro úplne zotaví, aby mohol pokračovať v službe našej krajine.

Ing. Vladimír Soták, predseda Klubu 500