Zavedenie dane z dividend zhorší podnikateľské prostredie

Podnikatelia upozorňujú, že hrozí únik kapitálu, ziskov i mozgov


Opätovné zavedenie dane z dividend, tak ako ho má vo volebnom programe strana Smer, chápe Klub 500 jednoznačne ako opatrenie, ktoré by zhoršilo podnikateľské prostredie na Slovensku. Postihnutí budú hlavne domáci malí a strední podnikatelia, ktorí nemajú také možnosti ako veľké a zahraničné podniky, ktoré si vedia legálne zabezpečiť účtovné presuny ziskov do zahraničia. Výsledkom zdanenia dividend a podielov na zisku bude umelé vyrábanie nákladových položiek, rozvoj šedej a čiernej ekonomiky, masívny odliv ziskov do zahraničia, zmeny sídel firiem a ďalšie straty pre národnú ekonomiku. Upozornil na to výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing.Mgr. Tibor Gregor.

„Je takmer isté, že sa celkový výber daní z dividend a podielov na zisku zníži, pretože sa podnikateľom neoplatí vytvárať účtovný zisk. Pritom zrušenie dane z dividend bolo jedným z dôvodov, prečo Slovenská republika za rok 2005 vybrala o cca 20 miliárd Sk viac na všetkých daniach, ako tomu bolo v pláne. Celková vybratá daň zo zisku firiem je pritom podstatne vyššia, než tomu bolo pred zrušením zdaňovania dividend, ktoré privítali nielen podnikatelia, ale aj malí akcionári z kupónovej privatizácie. Podnikateľom sa jednoducho oplatí platiť dane. Podnikateľské subjekty tento krok motivuje k maximalizovaniu daňového základu, lebo z dividend získavajú lacnejšie zdroje na rozširovanie svojich podnikateľských aktivít“, konštatoval T.Gregor. 

Dodal, že na opätovné zavedenie dvojitého zdaňovania ziskov zareagujú firmy tak, že dane nebudú neplatiť na Slovensku, ale napríklad v Pobaltských krajinách, kde je podobný daňový systém ako teraz u nás. Štát príde o miliardy, čo zvýši deficit verejných financií. Všetky veľké podniky si to vedia jednoducho a legálne zabezpečiť. Slovensko však na to doplatí – bude iba výrobnou základňou, zisky sa budú účtovne tvoriť aj spotrebovávať v zahraničí. Za únikom kapitálu bude nasledovať aj únik mozgov.

Na druhej strane by opätovné zavedenie dane z dividend v konečnom dôsledku postihlo aj tak len domácich podnikateľov a drobných akcionárov z prvej vlny kupónovej privatizácie. V EÚ totiž platí Smernica z 23.07.1990 č. 90/435/EHS, revidovaná v roku 2003 č.2003/123/ES, ktorá hovorí o zdanení ziskov vyplácaných dcérskou spoločnosťou v jednom štáte, do materskej spoločnosti v inom členskom štáte. Podľa smernice dividendy akcionárov z členských štátov EÚ (vyplácané akcionárom z členských štátov EÚ), s podielom vyšším ako 20% na základnom imaní, musí národná legislatíva od zrážkovej dane oslobodiť! Tento podiel na základnom imaní bude ešte k tomu v budúcnosti klesať a to v roku 2007 na 15% a v roku 2009 na 10%! 

„Je si potrebné uvedomiť, že cca 40 miliárd Sk, ktoré zo Slovenska odišli formou vyplatených dividend pre zahraničných investorov, by bolo od dane oslobodených aj po prípadnom opätovnom zavedení dane z dividend. Okrem toho sú tu aj záväzky a tajné dodatky zmlúv pre veľkých investorov, ktorí sú od daní načas úplne oslobodení. Opäť sa teda prehĺbi priepasť medzi podmienkami pre domácich a zahraničných investorov. Pýtame sa – v čí prospech je teda takého poškodenie domácich podnikateľov?“, uzavrel T.Gregor.