Vyhlásenie Klubu 500 k výstavbe diaľnic na Slovensku

Zamestnávatelia združení v Klube 500 sú pohoršení konaním rezortu dopravy pri plánovanej výstavbe diaľnic v rámci projektov PPP. Jedno z najdôležitejších P je partnerstvo, kde ministerstvo a tým pádom aj súčasná vláda neukázala súčinnosť naplnenia svojho záväzku voči partnerom, ktorí sa uchádzali o prvý balík PPP projektov. O to je to tragickejšie, že klamstvom a šírením poloprávd odstrihla jediné konzorcium slovenských stavebných firiem o možnosť podieľať sa na výstavbe diaľničného úseku v rámci prvého balíka PPP. 
Klub 500 preto vyzýva ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa a vládnu koalíciu aby nepokračovala v projekte tretieho balíka PPP medzi Hričovským Podhradím a Dubnou Skalou, ktorý by pri súčasnom nastavení poškodil ekonomiku Slovenska.
Cieľom každej vlády musí byť podpora vlastnej ekonomiky, podpora a vytváranie podmienok pre tvorbu a udržanie pracovných miest ľudí, ktorí v danej krajine žijú. Je tomu tak v každej vyspelej krajine EU, dôkazom čoho sú napríklad kroky vlád Nemecka a Francúzska, ktorí neváhajú používať rôzne formy protekcionizmu na ochranu vlastnej ekonomiky. Žiaľ je nám ľúto, že vláda Slovenskej republiky robí pravý opak v súvislosti s výstavbou diaľnic na Slovensku. Ministerstvo dopravy ako jeden z prvých krokov po nástupe nového vedenia zrušilo dlho pripravovaný prvý balík PPP projektu, ktorý mal zabezpečiť 75 km diaľnic na Slovensku. Práve výstavbu tohto balíka mali realizovať z 80 % slovenské stavebné spoločnosti so slovenskými zamestnancami (Doprastav, Váhostav, Inžinierske stavby a ďalší subdodávatelia). Dôsledkom zrušenia projektu bude minimálne 5000 nezamestnaných na úradoch práce na Slovensku. 
Je pre nás neprijateľný a nepochopiteľný prístup ministerstva dopravy, ktoré sa na druhej strane snaží za každú cenu presadiť projekt tretieho balíka PPP, ktorý za približne tú istú cenu ako prvý zrušený balík na 75 km má na Slovensku realizovať len 25 km diaľnic. Pritom cena, ktorou ministerstvo dopravy stále argumentuje nie je ani len výsledkom súťaže. Veď aká je to súťaž keď cenovú ponuku predložil len jeden záujemca ?! O neregulérnosti danej súťaže z nášho pohľadu svedčí aj fakt, že koncesionár ponúkol zľavu 30%. Pýtame sa aká seriózna bola jeho cenová ponuka ktorú predložil keď si dovolil ponúknuť takúto zľavu? Na základe čoho ďalej ministerstvo dopravy tvrdí, že uvedená cena po zľave je už dobrá ? Na základe niekoho pocitov? Veď žiadna súťaž nebola a nie je s čím porovnávať! Pri hrubom prepočte sú jednotkové ceny tretieho balíka ešte stále vyššie , než ponúknuté ceny v prvom balíku, ktoré boli pre MD neprijateľné!!
Nemenej dôležitá pre ekonomiku Slovenska je aj skutočnosť, že uvedený úsek diaľnice budú stavať nemecké a rakúske spoločnosti. Takže sa dostaneme do stavu, keď R1 stavia francúzske konzorcium, D1 bude stavať rakúsko-nemecké konzorcium a Slovenská republika bude platiť jednak 5000 nezamestnaným ľuďom podporu v nezamestnanosti a 30 rokov bude platiť splátky týmto spoločnostiam a prispievať tak na tvorbu hodnôt Nemecka, Rakúska a Francúzska.
Ministerstvo dopravy pri presadzovaní uvedeného projektu neváha používať dvojaký meter a neváha pritom ani lživo argumentovať. Veď napríklad konzorcium Slovenské diaľnice predložili záväznú ponuku financovania (pričom kľúč k odblokovaniu úverov EIB ležal na stole pána ministra a bolo ním doriešenie environmentálnych problémov štátom) a na druhej strane konzorcium Žilinská diaľnica ponuku nepredložilo, čo v tomto prípade už ministerstvu nevadí a chce uzatvárať dodatky k zmluve. Lživé argumentácie dokazujú mediálne tvrdenia ministra dopravy o termínoch výpovedí v spoločnosti Doprastav. 
Členovia Klubu 500 na svojej riadnej členskej schôdzi dňa 25.11.2010 vyjadrili znepokojenie nad postupom vlády, ktorý ďalej prehlbuje v súčasnosti priepastný rozdiel medzi podporou domácich a zahraničných investorov. 
Členovia Klubu 500 vyzývajú predsedníčku vlády, predsedov politických strán, členov vlády, poslancov NRSR, aby svojimi krokmi vytvárali podmienky na tvorbu a udržanie pracovných miest na Slovensku a nie v iných krajinách EU. Pýtame sa, dokedy budú domáci zamestnávatelia dobrí „len na platenie daní“ a možnosti na získanie zákaziek zo štátneho rozpočtu budú posúvané len zahraničným spoločnostiam? Členovia Klubu 500 majú bohaté skúsenosti s ochranárskych prístupov vlád pri tendroch vo Francúzsku, Nemecku a Rakúsku, kde si svoj trh chránia a kde v maximálnej možnej miere štátne zákazky realizujú domáce spoločnosti. Nežiadame zvýhodňovanie. Nežiadame klientelizmus a skrytú podporu. Žiadame, len rovnaké podmienky v rámci hospodárskej súťaže, žiadame transparentnosť a posudzovanie ponúk, podľa vopred stanovených pravidiel, ktoré budú dodržiavané. 
Vláda Slovenskej republiky by si mala uvedomiť, že diaľnice sa stavajú v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a je na škodu slovenskej ekonomiky, keď slovenskí občania sú na úradoch práce a stavby realizujú zahraniční pracovníci. V neposlednom rade ide vláda sama voči vlastným vyjadreniam, v ktorých deklarovala, že nebude prijímať takú legislatívu a pravidlá, ktoré budú zvyšovať možnosť tvorby nezamestnanosti. Sme svedkami pravého opaku. Pričom len firma Doprastav z konzorcia Slovenské diaľnice má na základe zrušeného prvého balíka PPP projektu pripravených 1100 výpovedí, z ktorých sa už 400 zrealizovalo.