Úspešný ,,Slovenský deň“ v Miláne

Slovensko je pre Talianov zaujímavou investičnou príležitosťou


Propagácia Slovenska, jeho investičných príležitostí, podnikateľského prostredia a kultúrnych hodnôt sa uskutočnila 23.septembra 2006 v Miláne, na podujatí Slovenský deň. Zorganizovali ho honorárny konzul Slovenska v Taliansku Luigi Cuzzolin, generálny riaditeľ spoločnosti Pipex Italia Spa, Taliansko-slovenská obchodná komora a Klub 500. Podujatie vyvrcholilo večerným programom, na ktorom sa zúčastnilo 900 pozvaných hostí, ktorých nadchli svojim vystúpením operní speváci opery Slovenského národného divadla a Lúčnica.

Ešte predtým sa v rámci dopoludňajšieho programu uskutočnila konferencia v spolupráci s Obchodnou komorou Milána „Taliansko-Slovensko – ekonomická integrácia rešpektujúca národnú identitu“. V rámci konferencie vystúpili s príspevkami veľvyslanec Talianska na Slovensku Antonio Provenzano, , veľvyslanec Slovenska v Taliansku Stanislav Valo, či primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský, ktorý vo svojom príspevku veľmi dobre prezentoval hlavné mesto SR Bratislavu. Podujatia sa ďalej zúčastnili predseda Klubu 500 Vladimír Soták, generálny riaditeľ sekcie obchodu Ministerstva hospodárstva SR Jozef Horváth, predseda predstavenstva Enel – Slovenské elektrárne Paolo Ruzzini, zástupcovia priemyselných zväzov Talianska a zástupcovia ďalších talianskych podnikov na Slovensku. 
Talianski podnikatelia, podnikajúci na Slovensku, prezentovali SR ako krajinu, ktorá svojim podnikateľským prostredím, podmienkami na podnikanie a kvalitnou pracovnou silou, predstavuje vynikajúcu príležitosť pre talianskych podnikateľov, ktorí uvažujú o rozšírení svojich podnikateľských aktivít mimo územia Talianska. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Je len škoda, že sa podobných podujatí neorganizuje viac a v tejto súvislosti sa natíska otázka, čo vlastne doposiaľ vykonali všetci zodpovední úradníci za oblasť cestovného ruchu? Každá krajina, ktorá rozvíja cestovný ruch a turizmus ako jeden z hlavných zdrojov príjmu štátneho rozpočtu robí podobných podujatí nespočetne veľa. Záverom chceme úprimne poďakovať pánovi honorárnemu konzulovi Luigimu Cuzzolinovi za prípravu a osobnú angažovanosť pri príprave uvedeného podujatia“, uzavrel T.Gregor.