Systémovým riešením je zníženie daní

Klub 500 vyzýva: Neprejedzme si vybrané dane

Podnikatelia združení v Klube 500 súhlasia s prednostným použitím tohtoročných zvýšených daňových príjmov štátu na diaľnice, školstvo a zdravotníctvo, pretože ide o investície do budúcnosti. Pripomínajú však, že tohtoročný prebytok oproti rozpočtovaným príjmom má základ aj v neprimeranom zvýšení spotrebných daní práve pred rokom, v dôsledku chyby ministerstva financií. Vzhľadom na drastický nárast cien pohonných hmôt by malo ministerstvo financií konečne prehodnotiť daňovú politiku a upraviť tieto spotrebné dane tak, aby podnikateľské subjekty znovu získali konkurencieschopnosť voči okolitým krajinám. Rovnako by bolo systémovým riešením aj zníženie odvodového zaťaženia, či zníženie DPH (dane z pridanej hodnoty), či. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

,,Tohtoročný vývoj rozpočtových príjmov podľa ministerstva financií predpokladá na daniach o 2,6 miliardy Sk viac a nedaňové príjmy by mali prekročiť plán o 2,3 miliardy Sk. Ukazuje sa, že nastal čas na diskusiu o znížení celkového daňového a odvodového zaťaženia. Najlepšie by bolo, keby sa to prejavilo už pri zostavovaní rozpočtu na rok 2005. Dôležité je aby sa zvýšené príjmy neprejedli, ale použili na rast tých častí hospodárstva, ktoré ich produkujú“, zdôraznil Tibor Gregor.

Dodal, že Klub 500 naďalej podporuje daňovú reformu, ale žiada diskusiu o prioritách. Pripomína , že ministerstvo financií pri zavádzaní jednotnej dane na úrovni 19 percent deklarovalo, že ak to vývoj verejných financií umožní, bude pokračovať znižovanie celkového daňového zaťaženia.