Sviatok práce – festival nepodložených a nebezpečných sľubov od politikov a odborárov

Sviatok práce (1. máj) sa, žiaľ, už pravidelne stáva časom, kedy politici i predstavitelia odborov dávajú občanom sľuby. Tie nie sú výsledkom komunikácie medzi zamestnávateľmi, odbormi a vládou. Nie sú ani výsledkom podrobných analýz a nie sú podoprené ani relevantnými dopadovými štúdiami. Nezohľadňujú ani možnosti, ktoré má ekonomika a zamestnávatelia k tomu, aby napĺňali predstavy o minimálnej mzde a ďalších sociálnych opatreniach. Uvedené návrhy, najmä tie tohtoročné, sú predstavované tak, akoby si zainteresovaní neuvedomovali aktuálnu zložitosť situácie. Zamestnávatelia totiž vykazujú poklesy objednávok a výroby ako dôsledku globálneho ekonomického spomaľovania.

Akoby politici a odborári zabudli na to, že v tomto roku na základe rozhodnutia vlády prichádza k zvyšovaniu príplatkov za nočnú prácu a prácu cez víkend, že boli zavedené príspevky na rekreáciu zamestnancov – plne hradených zamestnávateľmi.

Klub 500 poukazuje na dopady zvyšovania minimálnej mzdy – pri jej zvýšení na úroveň 630 eur by zamestnanec získal 77 eur v čistom, ale štát na daniach a odvodoch by zinkasoval bezmála 72 eur! „Zvyšovanie minimálnej mzdy je tak hlavne prostriedkom na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu. Minimálna mzda je naviac prepojená celkovo na 42 zákonov a vyhlášok a od jej výšky je odvodených množstvo ďalších príplatkov, poplatkov a príspevkov so značnými negatívnymi dopadmi na zamestnávateľov,“ podotýka Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu500.

Klub 500 preto navrhuje a žiada, aby vláda Slovenskej republiky namiesto zvyšovania príjmov štátneho rozpočtu (pod rúškom zvyšovania minimálnej mzdy) zvýšila nezdaniteľnú časť základu dane na úroveň minimálnej mzdy a zabezpečila tak rast čistých príjmov všetkých zamestnancov. Najmä tých nízkopríjmových.

Klub 500 pritom poukazuje na dlhodobo zhoršujúci sa trend zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia firiem a zamestnancov na Slovensku. Trend priemerného daňovo-odvodového zaťaženia v EU je pritom klesajúci. Dôsledkom je znižujúca konkurencieschopnosť Slovenska a s tým súvisiace rozhodnutia najväčších zahraničných investorov o znižovaní počtu zamestnancov.

Klub 500 v tejto súvislosti poukazuje napríklad na rozhodnutia maďarskej vlády, ktorá v záujme zvyšovania svojej konkurencieschopnosti zaviedla od roku 2017 jednu z najnižších sadzieb dane z príjmov právnických osôb v Európe na úroveň 9 % (na Slovensku máme 21%), od roku 2019 znižuje výšku sociálnych odvodov zamestnávateľov za zamestnancov z 22 na 19,5 % s dlhodobým plánom jej zníženia na úroveň 15%  (na Slovensku máme 25%)!