Štát by mal firmám vykompenzovať náklady spojené s testovaním. Treba sa však sústrediť aj na vakcináciu

Zamestnávatelia združení v Klube 500 sú ochotní podporiť testovanie vo firmách a poskytnúť na to svoje priestory. Štát však musí zabezpečiť  a zaplatiť komplexné náklady na zdravotníkov a na  testy, nemôže to nechať primárne ako povinnosť firmám v ich réžii. Klub 500 zdôrazňuje, že testovanie vo firmách by malo byť na dobrovoľnej báze, určite nie povinné a pod hrozbu sankcií. Keďže testovanie je len jedným z nástrojov boja proti pandémii koronavírusu, zamestnávatelia očakávajú od vlády aj zrozumiteľný vakcinačný plán.

Náklady na testovanie musí znášať štát
V snahe ochrániť zdravie obyvateľov i ekonomiku by sa mal štát plne podieľať na výdavkoch, ktoré firmy vynakladajú v súvislosti s testovaním svojich zamestnancov. Myslia si to zamestnávatelia združení v Klube 500. Firmy sú za takýchto okolností ochotné prispieť  k plošnému testovaniu. Je však neprijateľné, aby súkromný sektor, ktorý platí štátu miliardy eur na odvodoch, daniach a poplatkoch, znášal aj náklady na činnosti vo verejnom záujme: „Ak štát prikáže firmám vykonať celoplošné testovanie, sú ochotné zapojiť sa, na dobrovoľnej báze a sú pripravené poskytnúť súčinnosť a priestory, avšak štát musí poskytnúť zdravotnícky personál a testy a uhradiť všetky náklady spojené s testovaním,“ vysvetľuje  výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Podniky majú totiž za sebou extrémne náročný rok a náklady na zabezpečenie testovania vo vlastnej réžií sú  extrémne vysoké. Najmä v prípade, ak ide o firmy s viacerými prevádzkami po celom Slovensku.

Testovanie áno, nie povinné
Klub 500 zároveň odmieta, aby bolo testovanie vo firmách povinné a vynucované akýmikoľvek sankciami. Vláda by tým preniesla zodpovednosti štátu na zamestnávateľov. Tí však nemajú  zákonnú povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť. Ak by teda vláda vyhláškou zaviedla vo firmách povinné testovanie zamestnancov, kolidovalo by to s platnou legislatívou. „Priemyselné podniky prijali a realizujú množstvo opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia a kontinuálne ich uplatňujú. Mnohé podniky už dávnejšie realizujú testovanie svojich zamestnancov, a to bez prispenia štátu, bez akejkoľvek kompenzácie alebo úľavy.  Ak však majú povinne testovať všetkých svojich zamestnancov z nariadenia štátu, musí byť doriešený celý systém, vrátane od dodávky testov, vyčlenenia zdravotníckeho materiálu, nakladania a likvidácie biologického odpadu, systému vydávania osvedčení. Problém vidíme aj v legislatíve,  aký predpis umožňuje zamestnávateľovi vyžadovať od zamestnanca podrobiť sa pravidelnému testovaniu na COVID19?“ objasňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Štát potrebuje očkovací plán
Testovanie je pritom len jedným z nástrojov boja proti pandémii. Zamestnávatelia očakávajú od vlády aj zrozumiteľný vakcinačný plán. „Podľa údajov zverejnených na korona.gov.sk sme k dnešnému dňu minuli z 50.000 vakcín necelých 32.000. Nestačí len hľadať chorých prostredníctvom testov, treba účinne využívať nástroje, ktoré máme na prevenciu voči ochoreniu. Tak, ako v prípade pandemického plánu, tak aj v prípade očkovania potrebujeme jeden jasný, zrozumiteľný a ucelený dokument, podľa ktorého sa bude postupovať,“ zdôrazňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Klub 500 opätovne zdôrazňuje, že o krokoch na pandémie je potrebné diskutovať. Zamestnávatelia sú ochotní podať pomocnú ruku vláde a vyzývajú na zvolanie širokého stretnutia, na ktorom by sa hľadali spoločné, rýchle, efektívne a vykonateľné opatrenia, ktoré pomôžu zvrátiť súčasnú situáciu.