Stanovisko Klubu 500 k zverejneniu zmlúv s automobilkami

KLUB 500, Nobelova 18, 831 02 Bratislava (združujúci slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov)

Tlačová informácia – Stanovisko Klubu 500 k zverejneniu zmlúv s automobilkami

Podnikatelia žiadajú odtajniť aj privatizačné zmluvy s distribučkami a SPP

Klub 500 oceňuje rozhodnutie slovenských politikov, členov parlamentu a vlády SR zverejniť zmluvy s automobilkami PSA Peugeot Citroen a Hyunday/Kia. Klub 500 môže iba uvítať takéto rozhodnutia, pretože má eminentný záujem v rámci podnikatelského prostredia na Slovensku, o transparentnosť a rovnaké podmienky aké má porovnateľná konkurencia zo štátov Európskej únie. ,, Preto vyzývame vládu SR na podobný krok aj pri zverejnení zmlúv a ich tajných dodatkov, uzatvorených pri privatizácii energetických rozvodných spolocností a Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Dva roky vedieme zložité diskusie s pracovníkmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorí „využívajú svoje postavenie zo zákona.“ Klub 500 by preto privítal aj zverejnenie tajných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví spred roku 2000″, informoval výkonný riaditel Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

,,Ak platí právo na informácie v prípade automobiliek, mal by tento precedens platit aj v prípade dalších spoločností. Verejnosť má právo na transparentnosť, pretože tieto energetické spoločnosti si neprehľadným spôsobom zvyšujú ceny za svoje služby. Podnikateľská verejnosť aj obyvateľstvo sú tak nútené platit bez možnosti kontroly, či nejde o neprimerané zisky a zneužívanie dominantného postavenia na trhu. Pritom stále nie je známe s akou rentabilitou pracujú distribučné spolocnosti, aký primeraný zisk dosahujú a aké oprávnené náklady sú zahrnuté do ceny elektriny a plynu“, poukázal T. Gregor.

Dodal, že distribučné spoločnosti a SPP sa odvolávajú na privatizačné zmluvy a dodatky, podľa ktorých nemusia zverejnovať podrobné správy o hospodárení. Preto Klub 500 žiada odtajnenie týchto privatizačných zmlúv tak aby bola zachovaná rovnosť všetkých podnikateľských subjektov. Všetci odberatelia, aj ich zákazníci svoje hospodárenie zverejňujú, sú k dispozícii informácie o ich rentabilite a hospodárskom výsledku.

Slovenské priemyselné podniky nechcú byť v pozícii bezmocných rukojemníkov prirodzených monopolov. Pritom ceny elektriny a aj plynu považujú pre konečných odberateľov za neprimerane vysoké, čo je spôsobené najmä neúmerne vysokými poplatkami.

Už vlani osem priemyselných odberatelov energie podalo návrh na Ústavný súd SR a podnet na Generálnu prokuratúru s cieľom preskúmať rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo veci porušenia procesného konania pri vydávaní rozhodnutí o cenách a porušenia ústavy. Ústavný súd zatiaľ v predmetnej veci nevydal rozhodnutie, avšak Generálna prokuratúra vydala protest prokurátora a navrhla Úradu pre reguláciu predmetné rozhodnutia zrušiť.