Stanovisko Klubu 500 k vzniku Republikovej únie zamestnávateľov

KLUB 500, Nobelová 18, 831 02 Bratislava
(združujúci slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov)
Bratislava 29.3.2004

Tlačová informácia


Stanovisko Klubu 500 k vzniku Republikovej únie zamestnávateľov.

Klub 500 zatiaľ nevstúpil do Republikovej únie zamestnávateľov. Bude však pozorne sledovať vývoj na poli zamestnávateľských subjektov a potom zaujme stanovisko k svojmu ďalšiemu pôsobeniu v zamestnávateľských štruktúrach.
Klub 500 v minulosti vyjadril kritické stanovisko k činnosti AZZZ a naše výhrady trvajú aj 
naďalej
Konštatuje sa to v tlačovej informácii Klubu 500, združujúcom slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov, ktorú TASR poskytol jeho výkonný riaditeľ Ing. Mgr. Tibor Gregor.