Stanovisko Klubu 500 k novoročnému prejavu prezidenta

Klub 500 považuje novoročný prejav prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča za veľmi vyrovnaný a štátnický. Musíme oceniť témy, ktoré pán prezident otvoril, pretože sa dotýkali bežných občanov našej republiky a nezachádzali do politických súbojov. Štát v prvom rade tvorí občan a nie politik, politická strana alebo vláda. Preto vnímame príhovor hlavy štátu ako veľmi osobný a ľudský, kde poukázal na starosti a útrapy obyvateľov Slovenska, ale nezabudol poďakovať a oceniť prácu zamestnaných ľudí. Pri poukazovaní na negatíva, ktorým sa žiadna spoločnosť na ceste k trhovej ekonomike nevyhne, nezabudol vliať aj nádej a optimizmus do nového roku 2006, ako aj do rozvoja a budúcnosti Slovenska. Smerovanie našej ekonomiky a hospodárstva je správne, len si treba stále pripomínať témy vzdelania, zdravotníctva a sociálnej úrovne obyvateľov našej krajiny. Prezident vyjadril všetkým občanom dôveru na ceste k zlepšovaniu životnej úrovne. Musíme začať od seba. Keď sa bude mať dobre jednotlivec, bude sa mať dobre aj štát. 
Chceli by sme apelovať na politikov, ktorí kriticky hodnotili prejav hlavy štátu, aby si ešte raz prečítali jeho slová a nevyberali len niekoľko viet. V celom kontexte je prejav napísaný veľmi vyvážene, poukazujúc na to dobré, čo sa u nás udialo, ako aj na negatíva, ktoré sa vyskytujú ruka v ruke s pozitívami. Tie sprevádzajú vládnutie vo všetkých krajinách. Prezident republiky musí byt apolitický štátnik, ktorého povinnosťou je hodnotiť krajinu, teda nahlas hovoriť o tom, aká je skutočnosť a nie o tom ako skutočnosť vnímajú či už koaličné alebo opozičné strany.