Stanovisko k sankciám za neplatenie koncesionárskych poplatkov

Klub 500 podporuje filozofiu novely zákona o koncesionárskych poplatkoch, ktorú do NR SR predložil poslanec Tomáš Galbavý. Klub 500 považuje zmenu systému sankcií na sankcie formou úrokov z omeškania za jediné správne riešenie.

Klub 500 zásadne nesúhlasí s výškou pokút, ktoré boli vyrubené za nezaplatené koncesionárske poplatky. Protestujeme takejto forme šikanovania podnikateľských subjektov. Výška pokút je pre podnikateľské subjekty likvidačná a je v rozpore s akoukoľvek filozofiou stanovovania sankcií. Pokuty formou fixného poplatku z omeškania nie je fér a podľa nášho názoru aj v rozpore s dobrými mravmi. Klub 500 požaduje urýchlené prijatie novely platného zákona s tým, aby výška pokuty bola stanovená spôsobom obvyklým v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a v súlade s Obchodným zákonníkom. Kladieme si otázku, či takáto výška pokuty, ktorá bola vyrubená nehraničí s úžerou. Je pre nás zarážajúce, že zákon v takomto znení schválila Národná rada Slovenskej republiky.

Klub 500 týmto neospravedlňuje neplatenie koncesionárskych poplatkov, ale upozorňuje na neférový sankčný systém.