Stanovisko k problematike slovenského školstva

Klub 500 považuje problém slovenského školstva ako prioritný problém slovenskej ekonomiky, ktorý je potrebné komplexne riešiť. Sme rozčarovaní nad vyjadreniami poslanca Fronca, nakoľko ako minister školstva nebol schopný za svoje funkčné obdobie pripraviť a presadiť kvalitnú reformu vzdelávania na Slovensku. Školstvo sa dostalo do stavu, kedy zamestnávateľom chýbajú kvalifikované pracovné sily a študenti, ktorí vychádzajú zo škôl sú čím ďalej tým viac vzdialení od potrieb praxe. Za minulé roky sa nám de facto podarilo úplne zlikvidovať učňovské školstvo, z čoho plynie akútny problém vzdelaných robotníckych kádrov. 
Sme presvedčení, že školský zákon nemôže ísť tou cestou, ktorú navrhuje poslanec Fronc, a to aby zákon priniesol školám, pedagógom, rodičom a žiakom slobodu, aby všetci spomínaní mohli oveľa viac ovplyvňovať čo a ako sa bude v škole robiť, aby pedagógovia mohli rozhodovať, akým spôsobom a ktoré nové poznatky budú učiť. Kedy bol za bývalých vedení rezortu školstva pripravený akýkoľvek návrh vo vzťahu k tomu, aby pedagógovia získavali informácie z praxe? Nebol vytvorený systém na komunikáciu so zamestnávateľmi, aké majú potreby v oblasti vzdelávania, čo sú nové trendy v jednotlivých odvetviach tak, aby poznatky z praxe mohli preniesť do vyučovacieho procesu. 

Školská reforma musí byť systémovou reformou. To znamená, že najskôr je potrebné vyškoliť samotných pedagógov tak, aby práve pedagógovia vedeli, čo sú najnovšie poznatky a trendy v praxi a čo samotná prax potrebuje. Nie je možné, aby mali pedagógovia slobodu v tom, čo budú učiť, aby si mohli školy vytvárať slobodne študijné smery – túto cestu sme tu mali a výsledkom sú tisíce nepotrebných študijných odborov, z ktorých každoročne vychádzajú v praxi neupotrebiteľní študenti. 
Klub 500 podporuje filozofiu súčasného ministra školstva vo vzťahu k reforme vzdelávania na Slovensku a je pripravený odborne spolupracovať pri novele zákona o odbornom školstve. Žiaľ predchádzajúce vedenie ministerstva školstva nemalo záujem o takúto odbornú spoluprácu.