Stanovisko k pripravovanému návrhu zákona o minimálnej mzde

Klub 500 rešpektuje odporúčania Európskeho výboru pre sociálne práva, podľa ktorých by výška minimálnej mzdy mala byť na úrovni 60% priemernej mzdy. Dôležité však je, aby sa pri výpočte brala do úvahy výška čistej ako minimálnej, tak priemernej mzdy v súlade s odporúčaniami Európskeho výboru pre sociálne práva. Ak štát zároveň hľadá systémové a spravodlivé riešenie pre zamestnancov aj zamestnávateľov, výška minimálnej mzdy by mala byť totožná s výškou nezdaniteľnej časti základu dane:

„Klub 500 už viackrát poukazoval na to, že zvyšovanie minimálnej mzdy za súčasných podmienok vôbec nerieši situáciu nízkopríjmových skupín. Vo vyspelých západných ekonomikách sú pritom ľudia s minimálnymi príjmami oslobodení od daní,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Najväčším problémom minimálnej mzdy je však jej prepojenie so mzdovými tarifami a príplatkami. Tie by mali byť podľa Klubu 500 vyrátavané nie z minimálnej, ale  z priemernej mzdy. Podnikatelia by tak mohli ľahšie predvídať svoje budúce náklady a neboli by v tomto plánovaní závislí od aktuálnych rozhodnutí štátu. V opačnom prípade ostane štatút minimálnej mzdy opäť len prostriedkom na napĺňanie neefektívnych verejných rozpočtov.

 „Hoci najväčšie slovenské firmy nezamestnávajú ľudí za minimálnu mzdu, zvýšené náklady na príplatky a tarify naviazané na minimálnu mzdu stoja firmu s tisíckou zamestnancov ročne 2,5 milióna eur,“ dodávavýkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Ak poslanci vyššie uvedené pripomienky zamestnávateľov nezohľadnia, zvyšovanie minimálnej mzdy ostane naďalej len nástrojom na napĺňanie štátnej kasy, sociálnej a zdravotných poisťovní, obcí, miest a vyšších územných celkov.