Stanovisko k dopadom zvýšenia minimálnej mzdy na náklady zamestnávateľov

Zvýšenie minimálnej mzdy na navrhovaných 580 eur zvýši podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR náklady len pre zamestnávateľov z kategórie malých a stredných podnikov o takmer 102 miliónov eur. Uvádza sa to v medializovanom stanovisku rezortu práce. Ak by to však mala byť pravda, na minimálnu mzdu by nesmeli byť naviazané tarify a príplatky. 

Predpokladáme, že pri výpočte tejto sumy ministerstvo akceptovalo návrh zamestnávateľov, ktorí žiadali odpojenie minimálnej mzdy od výpočtu mzdových taríf a príplatkov. Ak to tak nie je, suma 102 miliónov eur je výrazne podhodnotená a zavádzajúca,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.

Hoci najväčšie slovenské firmy majú iba minimálny počet zamestnancov s minimálnou mzdou, zvýšené náklady na príplatky a tarify naviazané na minimálnu mzdu stoja podľa prepočtov Klubu 500 firmu s nepretržitou prevádzkou a tisíckou zamestnancov ročne 1,5 milióna eur. Aj pre malé a stredné podniky, ktorých je 27 tisíc, budú tak reálne náklady pri zachovaní súčasných podmienok oveľa vyššie, než uvádza ministerstvo. 

Klub 500 preto opätovne žiada, aby poslanci pri rozhodovaní o výške minimálnej mzdy a pri schvaľovaní systému  jej výpočtu vzali do úvahy odporúčania zamestnávateľov a nefixovali na jej výšku ďalšie príplatky:
 „Podnikatelia by tak mohli ľahšie predvídať svoje budúce náklady a neboli by v tomto plánovaní závislí od politických rozhodnutí štátu,“ uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor