Stanovisko k aktuálnemu návrhu zvýšenia minimálnej mzdy a možných dopadov

Klub 500 dôrazne protestuje proti najnovším návrhom odborárov na zvýšenie minimálnej mzdy na 635 Eur.

Pomoc chudobným? Nie! Vyťahovanie peňazí z vreciek podnikov a občanov
Klub 500 už v minulosti poukazoval na to, že minimálna mzda už dávno nie je nástrojom na zlepšovanie situácie nízkopríjmových zamestnancov, ale je prostriedkom na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu, sociálnej a zdravotných poisťovní, obcí, miest a vyšších územných celkov!

„Odmietame byť neustále len nástrojom na napĺňanie neefektívnych verejných rozpočtov prostredníctvom každoročného zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia. Najnebezpečnejšie na tom je, že sa tak stáva prostredníctvom populistických vyjadrení politikov a odborárov, bez životných skúseností a bez akýchkoľvek analýz vývoja slovenskej a svetovej ekonomiky a zákazkovej náplne podnikov!“ zdôraznil predseda Klubu 500 Vladimír Soták.


Štát si zoberie takmer toľko ako občan. Zaplatia to priemyselné podniky. V problémových časoch
Pri zvýšení minimálnej mzdy o 115 Eur totiž stúpnu celkové osobné náklady o 155 eur, z ktorých zamestnanec dostane 80 Eur a štát si zoberie 75 eur! Najhoršie na tom je, že minimálna mzda ako veličina je prepojená na ďalších 42 zákonov a vyhlášok, ktoré priamo zvyšujú náklady podnikov. Minimálna mzda ako hlavný príjem sa týka podľa medializovaných informácií viac ako 100 tisíc zamestnancov, z ktorých drvivá väčšina sú verejní a štátni zamestnanci, nie zamestnanci priemyselných podnikov. Inými slovami, na vyššie odvody štátnych zamestnancov sa zložia opäť priemyselné podniky a všetci občania Slovenska!

Priemyselných podnikov sa týka najmä nesystémového výpočtu príplatkov za prácu v noci, cez víkendy, za prácu v škodlivom prostredí, prípadne mzdových taríf, ktoré sú prepojené na výšku minimálnej mzdy. Práve tieto prepojenia minimálnej mzdy majú fatálny dopad na priemyselné podniky v nepretržitej prevádzke.

 „Je zarážajúce, že si ani odborári ani politici neuvedomujú zložitosť roka 2019, v ktorom zamestnávatelia vykazujú poklesy objednávok a výroby v dôsledku globálneho ekonomického spomaľovania. Zjavne im nestačí situácia u najväčšieho zamestnávateľa na východe i západe krajiny. Potrebujú viac takých príkladov?!“ hovorí Vladimír Soták.


Zlaté časy samospráv. Na úkor podnikov a občanov
Paradoxné na tom je, že každý jeden zamestnanec s minimálnou mzdou odvedie podľa aktuálnych návrhov odborárov naviac takmer 19 eur obciam, mestám a vyšším územným celkom. To všetko v situácii, keď za posledných 14 rokov obce a mestá dostali od štátu o 2,4 miliardy eur viac ako minuli (za rok 2018 to bolo o 375 miliónov eur viac).


Výzva Vladimíra Sotáka
„Pýtame sa – je toto sociálny štát? Vyzývame ministerstvo financií, aby predložilo analýzy, na základe ktorých je možné pristúpiť k zvyšovaniu minimálnej mzdy a z ktorých budú zrejmé podmienky a výška prípadného navýšenia. Vyzývame ďalej predstaviteľov vlády, aby predložili plán opatrení zvyšujúcich efektivitu štátnej správy, znižovania počtu štátnych a verejných zamestnancov minimálne o jednu tretinu – na úroveň efektívnych štátnych práv štátov EU. Žiadame, aby akékoľvek takéto výdavky v predvolebnom období boli priamo rozpočítavané politickým stranám vo vládnej koalícii do prípadných limitov na predvolenú kampaň!“  uzavrel Vladimír Soták.

Vladimír Soták
Predseda Klubu 500