Soták: Mihál nepozná realitu slovenského priemyslu

So znepokojením som sledoval televíznu diskusiu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo štvrtkovej relácii televízie TA3 Téma dňa. Predmetom diskusie bol okrem iného Vládou Slovenskej republiky schválený materiál o mobilite pracovnej sily. V diskusii poslanec Národnej rady Jozef Mihál prezentoval stanoviská a názory, ktoré odrážajú jeho hlbokú nevedomosť o situácii na trhu práce, o základom systéme fungovania priemyselných podnikov, ale aj podnikov z ostatných oblastí hospodárstva. Je neprijateľné, aby sa politik platený z daní, ktorých podstatný podiel odvádzajú aj priemyselné podniky a ich zamestnanci (a tvoria až 25% podiel na HDP Slovenska) vyjadroval, že „zamestnancov z iných krajín na Slovensku nepotrebujeme“. A hovorí tiež, že zamestnávatelia potrebujú túto pracovnú silu, lebo ju diskriminujú platovo a v princípe len chcú ušetriť. Ubezpečujem pána poslanca, že podľa reálnych skúseností členov Klubu 500 sú náklady na zamestnancov tretích krajín o 20% vyššie ako náklady na slovenských zamestnancov. Každý člen Klubu 500 by radšej zamestnal slovenského zamestnanca, ak by tu bol. Pán poslanec by si mal naštudovať prieskumy, ktoré ukazujú, že až 35% podnikov obmedzuje výrobu pre nedostatok pracovnej sily. Sú to v praxi priamo odmietnuté zákazky, ktoré by inak priniesli nárast slovenskej ekonomiky a vyššie príjmy štátneho rozpočtu prostredníctvom daní a odvodov. Konečne tu máme od vlády opatrenie, ktoré rieši akútny nedostatok pracovnej sily na Slovensku. Zo strany pána poslanca to, žiaľ, nebol prvý výpad voči priemyslu na Slovensku.

Som presvedčený, že pred návštevou televíznych diskusií by mal pán poslanec venovať viac času štúdiu podkladov a reálnych faktov. Pán poslanec sa nikdy nestaral o stovky a tisíce ľudí – svojich zamestnancov, o ich pracovné podmienky a o to, aby mali vždy načas výplatu, aby mali adekvátny sociálny program. Vyjadrenia k odbornému vzdelávaniu v zmysle, že firmy vykorisťujú mladých ľudí, považujem za úplnú absurditu. Už za Rakúsko-Uhorska, desaťročia pred Baťom, na našom území pochopili, že kvalitné odborné vzdelávanie je jedným zo základov existencie každej spoločnosti.

Vladimír Soták, predseda Klubu 500

23.11.2018

Klub 500_Vladimír Soták_reakcia