AKTUALIZOVANÝ Pohľad na slovenské školstvo v číslach

V prílohe sa nachádza AKTUALIZOVANÝ pohľad na školstvo na Slovensku v grafoch a číslach. Analýza v prípade základných škôl zohľadňuje aj počty žiakov a učiteľov na špeciálnych školách.

 

2016 Školstvo na Slovensku