Zákon o poisťovníctve

Klub 500 zásadne nesúhlasí s navrhovaným rozšírením odvodovej povinnosti aj na všetky odvetvia neživotného poistenia, ako aj navrhované rozšírenie subjektov, ktorým je tento odvod určený. Klub 500 má za to, že účelom odvodu ako takého nie je zlepšovať stav verejných financií prenášaním odvodových povinností na podnikateľské subjekty, ale čiastočne prispievať na materiálno-technické vybavenie z vecne … Pokračovať

Vianočný koncert v SND s podporou Klubu 500

Na druhú adventnú nedeľu 7. decembra zazneli v priestoroch novej budovy SND najznámejšie vianočné piesne a koledy v podaní špičkových sólistov, zboru a orchestru SND a Bratislavského chlapčenského zboru. Vianočný koncert v Bratislave je tradičnou súčasťou adventnej sezóny v hlavnom meste. Svojou dramaturgiou chce osloviť celé rodiny a tak priviezť ku krásnej hudbe aj mladšie … Pokračovať