Silnejúca koruna ohrozuje slovenských exportérov

Konkurencie schopnosť slovenských podnikov bude klesať, ak bude silnieť mena


Klub 500 pozorne sleduje vývoj kurzu slovenskej koruny a jej posilňovanie v uplynulých dňoch je znepokojujúce najmä z pohľadu našich exportérov. Kurz na hranici 36 Sk za EURO znižuje konkurencieschopnosť slovenských podnikov vyvážajúcich tovary na zahraničné trhy, pretože kurz sa priamo premieta do zvyšovania ich nákladov. Čím je hodnota koruny voči EURU nižšia, tým menej sa oplatí výrobky a služby vyvážať. Ak k tomu prirátame zvyšujúce sa úrokové sadzby a chystané zvyšovanie cien energií, v tomto kontexte je príliš rýchle posilňovanie koruny , ktoré bolo za uplynulé dve mesiace viac, ako 4 % , nežiaduce. 
Klub 500 aj preto podporuje úsilie vlády prijať EURO v plánovanom termíne január 2009. Hoci silná koruna je istou formou obrany proti vysokej inflácii, ktorej výška je jedným z hlavných Maastrichtských kritérií na zavedenie EURA, na druhej strane však súčasná situácia nepomáha podnikateľskému prostrediu u nás, pretože oslabuje exportérov a súčasne oslabuje konkurencie schopnosť našich podnikov.
„Relatívne vysoká inflácia, ktorej hodnota sa pohybuje okolo 4,6 % , čo je zatiaľ oveľa viac, ako Bruselom požadovaná úroveň, môže byť aj dôsledkom neprimeraného rastu cien energií. Preto sme jednoznačne za nastúpenú cestu vlády obmedziť dominantné postavenie energetických monopolov a nastoliť u nás primerané ceny energií“, uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. 
Aj preto Klub 500 apeluje na vládu i NBS, aby rozumnou hospodárskou, fiškálnou a menovou politikou urobili účinné kroky na zníženie inflácie, ale aj na stabilizovanie kurzu slovenskej koruny na takej úrovni, ktorá nebude negatívne vplývať na slovenských exportérov. „Zavedením EURA v plánovanom termíne sa všetky kurzové a iné negatívne vplyvy prakticky odstránia“, dodal T. Gregor