Silnejúca koruna ohrozuje slovenských exportérov

Konkurencie schopnosť slovenských podnikov bude klesať, ak bude silnieť mena


Rekordné hodnoty slovenskej koruny, ktorá sa dostala pod historickú hranicu 33 korún za Euro vníma Klub 500 ako veľmi znepokojujúci trend. Len za uplynulý víkend totiž koruna posilnila o viac ako 3 percentá čo je tempo, ktoré má výrazný negatívny dopad na konkurencieschopnosť exportne orientovaných firiem. Podniky majú a využívajú všetky dostupné nástroje, aby kurzové kompenzovali. Tieto opatrenia sú však najmä pri skokových zmenách limitované a majú dočasný charakter. 
„Súčasné tempo posilňovania nás znepokojilo, nakoľko impulzom pre posledné posilnenie nie je rast ekonomiky, ale revalvácia centrálnej parity slovenskej koruny v ERM II a reakcia peňažných trhov na túto úpravu. Sme si vedomí, že na hodnotu koruny má vplyv aj vysoký takmer desať percentný rast ekonomiky, ale je tu aj značný vplyv špekulatívneho kapitálu, ktorý sa sústreďuje na stredoeurópske meny (najmä slovenskú korunu ), a to predovšetkým z dôvodu oslabujúceho amerického dolára. „ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor . 
„Slovenská ekonomika je proexportne orientovaná a rýchle posilňovanie koruny má negatívny dopad na celú ekonomiku, preto vidíme priestor, aby sa aj vláda SR začala vážne zaoberať kompenzáciou týchto vplyvov napríklad znížením odvodového zaťaženia, ktoré v konečnom efekte pomôže všetkým podnikateľským subjektom. Pritom výška odvodového zaťaženia na Slovensku je jednou z najvyšších v EU a jej zníženie by v konečnom dôsledku bolo odstránením jednej z najväčších bariér podnikania na Slovensku“, zdôraznil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. 
„Víkendové posilnenie slovenskej koruny znamená len pre podniky členov Klubu 500 výpadok tržieb na ročnej báze na úrovni 1,5 mld. Sk. Klub 500 by uvítal od centrálnej banky a vlády SR opatrenia na pribrzdenie neprimerane rýchleho tempa posilňovania koruny tak. Klub 500 Zároveň podporuje plánovaný termín zavedenie eura, ktoré odstráni súčasnú neistotu a prinesie vyššiu stabilitu podnikateľského prostredia.“ dodal Gregor.